053 Психологія

«Найголовніша формула успіху – знання, як поводитися з людьми»

Теодор Рузвельт

 

галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки»
спеціальність: 053 «Психологія»

 

ПРОГРАМА ГОТУЄ СПЕЦІАЛІСТІВ для сфери діяльності, пов’язаної з вирішенням наступних завдань:

 • розробка і реалізація способів подолання негативних наслідків екстремальних ситуацій у життєдіяльності та професійній діяльності людини;
 • підготовка переговорів та вирішення конфліктів, з практичними навичками вирішення проблемних та кризових ситуацій, підтримки процесів соціальної консолідації і групової згуртованості;
 • налагодження соціальних, міжособистісних стосунків і взаємодії;
 • розв’язання особистісних проблем;
 • розробка та проведення психологічних і бізнес-тренінгів

а також у галузях:

 • клінічної психофізіології;
 • організаційного консультування;
 • патопсихології, психосоматики та психології аномального розвитку;
 • психології розвитку та навчання;
 • соціально-психологічного забезпечення професійної діяльності;
 • вікової, педагогічної та соціальної психології;
 • психологічного консультування в освіті;
 • кадрових та рекламних агентствах;
 • управління персоналом і зв’язків з громадськістю.

 

Проходження практики для здобуття практичних знань у польових умовах відбувається на базі Центрів психологічної допомоги різних напрямків, в Центрах адиктології, в закладах для дітей з особливими потребами, постраждалих від домашнього насильства, робота з постковідними станами, Реабілітаційні центри по роботі з психологічними травмами, ПТСР, панічними атаками внаслідок життєвих обставин тощо. Здобувачі приймають активну участь у науковій роботі кафедри, університету.

 • Участь студентів в олімпіадах
 • Участь студентів у конкурсах
 • Стипендіальна програма «3ABTPA.UA»
 • Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
 • У наукових заходах, що проводились протягом року кафедрою за участю студентів (конференції, семінари, круглі столи тощо)
 • Залучення студентів та молодих учених до міжнародних програм та програм по обміну

 

Студентське життя

На базі університету працюють спортивні та творчі гуртки. Активно працює студентське самоврядування.

 

ОСВІТА ПРОТЯГОМ ЖИТТЯ

Для продовження навчання:

На основі диплому бакалавра можливе продовження навчання за освітнім рівнем «Магістр».

Для отримання наукового ступеня відкриті:

Аспірантура

Докторантура

Після закінчення навчання може працювати психологом:

 • Освітніх закладах (І-IV рівнів акредитації);
 • Центрах психологічної допомоги різного спрямування;
 • Бізнес структурах;
 • Коучером;
 • Кризовим менеджером;
 • HR-менеджером;
 • У соціальній сфері;
 • В силових структурах (поліція, військові частини, у підрозділах надзвичайних ситуацій);
 • Після «Магістратури» – викладачем коледжів, вищих навчальних закладів;
 • Референтом в політичних структурах.