076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців для роботи на підприємствах усіх форм власності, різного профілю та рівня, біржах, використовуючи новітні методи підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

 

Освітня програма «Підприємництво, торгівля, логістика» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» бакалаврського освітнього рівня передбачає підготовку висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, здатних вирішувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у галузі професійної діяльності, що передбачає здійснення підприємницької діяльності з використанням як традиційних, так і новітніх методів торгівлі (зокрема, інтернет-трейдинг, електронна комерція, онлайн та офлайн рітейл) та набуття практичних навичок роботи на платформах фондових, валютних і товарних бірж.

Фахові дисципліни

Політекономія

Основи наукових досліджень

Вища математика

Історія економіки та економічної думки

Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка

Макроекономіка

Оптимізаційні методи та моделі

Основи екології

Організація, планування та управління бізнесом

Економіка України

Мікроекономіка

Фінанси

Статистика

Гроші і кредит

Логістика

Економіка підприємства

Бухгалтерський облік

Економіка праці та соціально-трудові відносини

Економіка торгівлі

Організація торгівлі

Державне управління

Економіка галузевих ринків

Ціноутворення та цінова політика

Біржова діяльність

Системи технологій

Маркетинг

Аналіз інвестиційних проектів

Експертиза та сертифікація товарів та послуг

Господарське право

Бізнес-аналіз діяльності організації

Товарознавство

Бізнес планування

Інноваційно-інвестиційний бізнес та стартапи

 

Основні посади, на яких можуть працювати випускники

Керівник агентства: страхового, нерухомості, рекламного тощо

Керівник підприємства з надання послуг (консалтингової, страхової, рекламної тощо)

Керівник виробничих підрозділів в оптовій та роздрібній торгівлі 

Керівник виробничих підрозділів у комерційному обслуговуванні 

Керівник малого підприємства без апарату управління в оптовій та роздрібній торгівлі

Керівник малого підприємства без апарату управління в комерційному обслуговуванні 

Менеджер (управитель) в оптовій торгівлі та посередництві у торгівлі 

Менеджер в роздрібній торгівлі побутовими та непродовольчими товарами та їх ремонті 

Менеджер в роздрібній торгівлі побутовими товарами 

Менеджер в роздрібній торгівлі непродовольчими товарами

фахівець з біржових операцій

Менеджер в роздрібній торгівлі продовольчими товарам

Менеджер з питань комерційної діяльності та управління 

Дилер (біржові торговці за свій рахунок) та брокер (посередники) із заставних та фінансових операцій 

Агент з торгівлі майном

Брокер (посередник) з купівлі-продажу товарів

Агент з комерційних послуг та торговельні брокери.

 

Місце працевлаштування: проєкти та програми у сфері матеріального та нематеріального виробництва; підприємства (фірми); малі підприємства без апарату управління різних галузей діяльності; виробництва, обслуговування, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.