292 МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 292 «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ»

 

Спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини» надзвичайно актуальна за умов сьогодення, оскільки фахівець з міжнародних економічних відносин є флагманом національної економіки, який є провідником національних інтересів у світі та незамінним спеціалістом у царині роботи на міжнародному ринку окремих суб’єктів господарювання – від малих підприємств до провідних компаній, що здійснюють будь – які види зовнішньоекономічної діяльності.

 

Освітня програма «Міжнародні економічні відносини» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» бакалаврського освітнього рівня передбачає підготовку фахівців, здатних розв’язувати спеціалізовані складні задачі і практичні проблеми, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов у сфері міжнародних економічних відносин.

Фахові дисципліни

Світова економіка

Ділова англійська мова

Друга іноземна мова

Історія міжнародних економічних відносин

Теорія міжнародних економічних відносин

Основи дипломатії

Етика та етикет у міжнародному бізнесі

Регулювання сучасних міжнародних економічних відносин

Основи ЗЕД

Менеджмент ЗЕД

Міжнародна комерційна діяльність

Міжнародний бізнес

Міжнародний маркетинг

Міжнародні фінанси

Міжнародне право

Міжнародна безпека

Світові інтеграційні процеси

Для можливості реалізації індивідуальної освітньої траєкторії освітньою програмою передбачено цикл вибіркових дисциплін.

Випускники можуть працювати на таких посадах:

 • економіст з міжнародної торгівлі
 • економічний радник з питань МЕВ
 • помічник керівника підприємства (установи, організації) з питань МЕВ
 • помічник керівника підрозділу МЕВ фірми, корпорації
 • секретар дипломатичного агентства,
 • фахівець комерційного відділу дипломатичного представництва України 
 • фахівець економічного відділу дипломатичного представництва України 
 • маркетолог
 • фахівець структурних підрозділів органів державної влади та місцевого самоврядування, регіональних агенцій та економічних департаментів.

Освітня програма «Міжнародні економічні відносини» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» магістерського освітнього рівня передбачає формування у процесі навчання сукупності теоретичних знань та вмінь розв’язувати складні  спеціалізовані здачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у галузі міжнародних економічних відносин із застосування новітніх інноваційних технологій при здійсненні комплексних досліджень світогосподарських зв’язків.

Мета освітньої програми передбачає підготовку висококваліфікованих фахівців з МЕВ, які мають фундаментальні фахові знання, володіють сучасним економічним мисленням і прикладними навичками, необхідними для розв’язання завдань та проблем реалізації міжнародних зв’язків на різних рівнях.

Фахові дисципліни

Іноземна мова за професійним спілкуванням

Дипломатична та консульська служба

Міжнародний менеджмент

Глобальна економіка та економіка міжнародної інтеграції

Управління зовнішньоекономічною діяльністю

Макроекономічна політика та моделювання

Кон’юнктура світових ринків

Міжнародні стратегії та моделі економічного розвитку країн

Управління міжнародними інноваційно-інвестиційними процесами

Міжнародна економічна безпека та соціальна  відповідальність у МЕВ

Випускники можуть працювати на таких посадах:

 • Дипломатичний представник
 • Керівник торговельно-економічної місії
 • Менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності
 • Експерт із зовнішньоекономічних питань
 • Консультант із зовнішньоекономічних питань
 • Фахівець – аналітик з дослідження товарного ринку
 • Керівник-працівник торговельної установи, яка виконує експортно-імпортні операції
 • Економіст із міжнародної торгівлі
 • Економіст із фінансової роботи
 • Аналітик із міжнародних інвестицій
 • Консультант з економічних питань
 • Оглядач з економічних питань
 • Економічний радник
 • Перекладач
 • Експерт із суспільно-політичних питань
 • Аташе
 • Віце-консул
 • Співробітник банківської установи, страхової та інвестиційної компанії, діяльність якої пов’язана із зовнішньоекономічними операціями і розрахунками