Аспірантура і докторантура

Завідувачка аспірантури, докторантури

ДОБРЯНСЬКА Наталія Валеріївна

Завідувачка аспірантури, докторантури Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського, кандидат юридичних наук, доцент.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ» зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (2015р.).

Рішенням атестаційної колегії 25.02.2016р. присвоєно вчене звання доцента кафедри теоретико-правових дисциплін та публічного права.

Контакти

Телефон:
097-909-73-83
Електронна адреса:
dobrianska.nataliia@tnu.edu.ua

Відповідальний за інформаційне наповнення сторінки:завідувачка аспірантури/докторантури