Відділ інноваційного розвитку

Завідувач відділу

Мадяр Іванна Василівна

Секретар відділу

Кузьменко Анастасія Олександрівна

Інформація про відділ

Відділ забезпечує інтеграції наукової, освітньої та інноваційної діяльності Університету та розроблення і впровадження сучасних науково-методичних, інноваційних досягнень, проводить науково-дослідну та експериментальну роботу з пріоритетних напрямів інноваційної діяльності.


Відповідальний за інформаційне наповнення сторінки: завідувач відділу