ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Програми підсумкових екзаменів затверджені Вченою радою Університету (протокол № 08 від 18.05.2020 року), введені в дію наказом виконуючого обовязки ректора № 65-ОД від 18.05.2020 року та розміщені на інформаційних ресурсах навчальних підрозділів Університету.

ГРАФІКИ ЗАСІДАНЬ ЕК