Алгоритм реєстрації на БЄФВВ для вступу на бакалаврат

З 19 до 30 квітня 2024 року відбуватиметься реєстрація для участі в єдиному фаховому вступному випробуванні (ЄФВВ для вступу на бакалаврат).

 

Вступникам на бакалаврат на основі НРК5 (які мають (отримають) дипломи молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра) цьогоріч буде надана можливість за бажанням пройти Єдине фахове вступне випробування.

 

Єдине фахове вступне випробування за бажанням можна складати для тих, хто планує продовжити навчання за спеціальностями 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»,  073 «Менеджмент».

Реєстрація можлива за умови особистої присутності вступника або дистанційно. Для реєстрації необхідно звернутись до Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського (вул. Джона Маккейна, 33, каб. 301) або ж надіслати на офіційну електронну адресу tsentrpk@tnu.edu.ua скановані копії (фотокопії) документів: 

– заповненої заяви-анкети, зі своїм накладеним кваліфікованим електронним підписом;

– документа, що посвідчує особу;

– реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються отримувати реєстраційний номер облікової картки платника податків);

– інформаційної картки до Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року, або Інформаційної картки з результатами національного мультипредметного тесту 2022 року, або Сертифіката національного мультипредметного тесту 2023 чи 2024 року;

– довідки щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома фахового молодшого бакалавра або молодшого бакалавра у 2024 році;

– документа про здобутий ступінь освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання у минулі роки);

– файл з фотографією вступника (фото для документів), що відповідає досягнутому віку вступника / вступниці у форматі JPEG чи PNG загальний об’ємом до 1Мб.

– медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі потреби створення особливих (спеціальних) умов для проходження ЄФВВ);

– нотаріально засвідченого перекладу документів українською мовою (у разі подання документів оформлених іноземною мовою).

 

У темі листа обов’язково треба зазначити прізвище, ім’я, по батькові, а в тексті листа – прізвище, ім’я, по батькові та номер облікової картки платника податків (за наявності).

 

Представник Університету перевірить наявність необхідних для реєстрації документів та правильність їх оформлення.

 

Якщо ж під час перевірки документів буде установлено, що особа не має права брати участь у реєстрації, то на електронну адресу, із якої надійшли документи, представник Університету відправить повідомлення про відмову в реєстрації із зазначенням причини відмови.

 

У разі успішної реєстрації учаснику / учасниці буде надіслано скановану копію екзаменаційного листка на електронну адресу, зазначену в заяві-анкеті. Оригінал екзаменаційного листка зберігатиметься в Університеті. Якщо в екзаменаційному листку виявлено помилки, потрібно звернутися до Університету.

 

Якщо екзаменаційний листок не надійде на адресу, зазначену в заяві-анкеті, за два тижні до початку ЄФВВ, учасник / учасниця має звернутися до Університету для отримання відповідних роз’яснень.

 

Для зареєстрованих учасників / учасниць на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти створено інформаційну сторінку «Кабінет учасника вступних випробувань», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

 

Якщо у Вас залишилися ще питання стосовно реєстрації, можете звернутись до Університету за телефонами:

Телефони для довідок та консультацій:

+38 (044) 529-00-58,

+38 (066) 363-09-21,

e-mail: tsentrpk@tnu.edu.ua

Чекаємо на вас за адресою:
01042, м. Київ, вул. Джона Маккейна, 33, каб.301

понеділок – п’ятниця – з 10:00 до 15:00.Відповідальний за інформаційне наповнення сторінки: відповідальний секретар  приймальної комісії