Силабуси / Робочі програми навчальних дисциплін

Перейти

Дисципліни ОНП підготовки докторів філософії

Робоча програма навчальної дисципліни «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ»

Робоча програма навчальної дисципліни «НАУКОВИЙ ДИСКУРС УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ»

Освітньо-наукова програма «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

Робоча програма навчальної дисципліни “АНАЛІЗ ПОЛІТИКИ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ”

Робоча програма навчальної дисципліни “ДЕРЖАВА В СИСТЕМІ ГЛОБАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ”

Робоча програма навчальної дисципліни “КОНЦЕПЦІЇ ТА МОДЕЛІ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ”_

Робоча програма навчальної дисципліни “МЕТОДОЛОГІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ”_

Робоча програма навчальної дисципліни “НАУКА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ СТАН ТА РОЗВИТОК”

Робоча програма навчальної дисципліни “ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ”

Робоча програма навчальної дисципліни “РЕГІОНАЛЬНИЙ ТА МІСЦЕВИЙ РОЗВИТОК”_

Робоча програма практики аспірантів. ПЕДАГОГІЧНА_

Робоча програма навчальної дисципліни “ВІДКРИТЕ ВРЯДУВАННЯ”

Робоча програма навчальної дисципліни “ІННОВАЦІЇ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ”

Робоча програма навчальної дисципліни “ІНОЗЕМНА МОВА ДЛЯ НАУКОВОГО ТА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ”

Робоча програма навчальної дисципліни “МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ”_

Робоча програма навчальної дисципліни “МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У ОКРЕМИХ СФЕРАХ І ГАЛУЗЯХ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ”_

Силабус навчальної дисципліни “ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ”

Робоча програма навчальної дисципліни “ФІЛОСОФІЯ НАУКИ”_

“Економіка” (бакалавр)

Освітньо-професійна програма «ОРГАНІЗАЦІЯ БІЗНЕСУ»

“Економіка” (магістр)

Освітньо-професійна програма «РОЗВИТОК БІЗНЕСУ»

“Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” (бакалавр)

Освітньо-професійна програма «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ, ЛОГІСТИКА»

“Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” (магістр)

Освітньо-професійна програма «ПЛАТФОРМНА ЕКОНОМІКА ТА БІЗНЕС ДІЯЛЬНІСТЬ»

“Публічне управління та адміністрування” (бакалавр)

Освітньо-професійна програма «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

Магістратура оп публічне управління

Освітньо-професійна програма «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

Магістратура оп територіальне управління та місцеве самоврядування

Освітньо-професійна програма «ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ»

Iнші спеціальності

БАКАЛАВРИ

«Музичне мистецтво. Вокал»,

«Музичне мистецтво. Інструментальне виконавство» 

«ДИРИГУВАННЯ» 

«БАКАЛАВРСЬКА РОБОТА»

«АРТ-МЕНЕДЖМЕНТ»

«АНАЛІЗ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ»

«ФІЛОСОФІЯ МИСТЕЦТВА»

«АКТОРСЬКА МАЙСТЕРНІСТЬ»

«МУЗИЧНА ПЕДАГОГІКА»

«ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ АНСАМБЛЬ»

«ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ МУЗИКИ»

«ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИКИ»

«КАМЕРНИЙ АНСАМБЛЬ»

«КВАРТЕТНИЙ КЛАС»

«КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСЬКИЙ КЛАС»

«ОРКЕСТРОВИЙ КЛАС»

«ПОЛІФОНІЯ»

«МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ГРИ НА СПЕЦІНСТРУМЕНТІ»

«СПЕЦІАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ ФОРТЕПІАНО»

«СПЕЦІАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ САКСОФОН»

«СПЕЦІАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ СКРИПКА»

СИЛАБУС «Спеціальний інструмент (баян/акордеон)»

СИЛАБУС «ОСНОВИ СТУДІЙНОЇ РОБОТИ. Вокал»

СИЛАБУС «Спеціальний інструмент. БАНДУРА»

СИЛАБУС «Сольфеджіо»

СИЛАБУС «Концертно-камерний спів»

СИЛАБУС «Вокальний ансамбль»

СИЛАБУС «Вокал академічний»

СИЛАБУС «Вокал для бандуристів»

СИЛАБУС «Основи студійної роботи»

СИЛАБУС «Гармонія»

«ОСНОВИ ПРАВА»

«ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ»

«ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ»

«НАВЧАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКА ПРАКТИКА»

«ОРКЕСТРОВІ ТРУДНОЩІ»

«ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА»

«ПІДГОТОВКА ДО АТЕСТАЦІЇ»

«СОЛЬФЕДЖІО»

«СЦЕНІЧНИЙ РУХ»

«Музичне мистецтво. Вокал»

«ОСНОВИ АКТОРСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ»

СИЛАБУС КУРСУ «Методика викладання вокалу»

«ВОКАЛ»

«ФОРТЕПІАНО»

«СЦЕНІЧНИЙ РУХ»

«СЦЕНІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ»

«РИТМІКА»

«КОНЦЕРТНО-КАМЕРНИЙ СПІВ»

«ВОКАЛЬНИЙ АНСАМБЛЬ»

Дисципліни онп підготовки докторів філософії

Робоча програма навчальної дисципліни «АСИСТЕНСЬКА ПРАКТИКА»

Робоча програма навчальної дисципліни «ДОГОВІРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН»

Робоча програма навчальної дисципліни «ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ЮРИДИЧНОГО ПРОЦЕСУ»

Робоча програма навчальної дисципліни «ЗАСАДИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ»

Робоча програма навчальної дисципліни «ІНОЗЕМНА МОВА ДЛЯ НАУКОВОГО ТА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ»

Робоча програма навчальної дисципліни «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ»

Робоча програма навчальної дисципліни «КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕДОТОРКАНОСТІ ПРИВАТНОГО ЖИТТЯ (ПРАЙВЕСІ)»

Робоча програма навчальної дисципліни «КРИМІНОЛОГІЧНІ ФОНОВІ ЯВИЩА ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЗЛОЧИННІСТЬ»

Робоча програма навчальної дисципліни «МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИКА КРИМІНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»

Робоча програма навчальної дисципліни «МЕХАНІЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИН»

Робоча програма навчальної дисципліни «МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ПРАВ ЛЮДИНИ У СФЕРІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ»

Робоча програма навчальної дисципліни «НАУКОВИЙ ДИСКУРС УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ»

Робоча програма навчальної дисципліни «ПОРІВНЯЛЬНЕ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО»

Робоча програма навчальної дисципліни «ПРИМУС В КОНСТИТУЦІЙНОМУ ПРАВІ»

Робоча програма навчальної дисципліни «ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ»

Робоча програма навчальної дисципліни «ПРОГАЛИНИ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ПРАВІ»

Робоча програма навчальної дисципліни «СУСПІЛЬСТВО І ЗЛОЧИННІСТЬ НА СУЧАСНОИУ ЕТАПІ СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ»

Робоча програма навчальної дисципліни «СУЧАСНА ПРАВОВА ДОКТРИНА»

Робоча програма навчальної дисципліни «СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НАУКИ РОЗШУКОВО-ОПЕРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

Робоча програма навчальної дисципліни «СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ»

Робоча програма навчальної дисципліни «ТЕОРІЯ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ»

Робоча програма навчальної дисципліни «УПРАВЛІНСЬКА ПРИРОДА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА»

Робоча програма навчальної дисципліни «ФІЛОСОФІЯ НАУКИ»

________________

Робоча програма навчальної дисципліни “Договірне право”

Робоча програма навчальної дисципліни “Житлове право”

Робоча програма навчальної дисципліни “Злочини проти миру, безпеки та міжнародного правопорядку”

Робоча програма навчальної дисципліни “Корпоративне право”

Робоча програма навчальної дисципліни “Криміналістика”

Робоча програма навчальної дисципліни “Кримінальне право. Загальна частина”

Робоча програма навчальної дисципліни “Кримінально-правова політика антикорупційної діяльності”

Робоча програма навчальної дисципліни “Методологія та методика кримінологічних досліджень системи”

Робоча програма навчальної дисципліни “Міжнародні стандарти прав людини у сфері кримінального провадження”

Робоча програма навчальної дисципліни “Основи римського приватного права”

Робоча програма навчальної дисципліни”Правове регулювання”

Робоча програма навчальної дисципліни “Правові основи антикорупційної діяльності”

Робоча програма навчальної дисципліни “Теорія доказування у кримінальному процесі”

Робоча програма навчальної дисципліни “Шлюбно-сімейні відносини в міжнародному публічному праві”

Робоча програма навчальної дисципліни “Актуальні проблеми спадкового права” (з)

Робоча програма навчальної дисципліни “Актуальні проблеми спадкового права”

Робоча програма навчальної дисципліни “Господарське право”

Робоча програма навчальної дисципліни “Господарський процес”

Захист особи в Європейському сюді з прав людини (практика ЄСПЛ)

Робоча програма навчальної дисципліни “Інтелектуальна власність”

Робоча програма навчальної дисципліни “Трудове право”

Робоча програма навчальної дисципліни “Цивільне право”

Робоча програма навчальної дисципліни “Цивільно-процесуальне право”

Робоча програма навчальної дисципліни «ДОГОВІРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН», спеціальність 081 «Право», денна форма навчання

Робоча програма навчальної дисципліни “ МІЖНАРОДНЕ ГУМАНІТАРНЕ ПРАВО ”, спеціальність «081 Право», ступінь вищої освіти «Магістр», спеціалізації “Міжнародне право”, денна та заочна форма навчання

Робоча програма навчальної дисципліни “КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО” за спеціальністю 081 «Право» ступеня вищої освіти «Бакалавр» за денною та заочною формою навчання

Робоча програма навчальної дисципліни “СКЛАДАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ” за спеціальністю 081 «Право» ступеня вищої освіти «Бакалавр» за денною та заочною формою навчання

Робоча програма навчальної дисципліни “ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ” за спеціальністю 081 «Право» ступеня магістр за денною формою навчання

Робоча програма навчальної дисципліни «адміністративне право»

Робоча програма навчальної дисципліни «актуальні проблеми теорії держави і права»

Робоча програма навчальної дисципліни «медичне право»

Робоча програма навчальної дисципліни «історія держави і права україни»

Робоча програма навчальної дисципліни «конституційне право україни»

Робоча програма навчальної дисципліни «міжнародне публічне право»

Робоча програма навчальної дисципліни «право європейського союзу»

Робоча програма навчальної дисципліни «правове регулювання медійного простору»

Робоча програма навчальної дисципліни «юридична деонтологія»

PR-технології і реклама в інформаційній сфері

Автоматизовані бібліотечні мережі і системи

Аналітико-синтетична обробка інформації

Архівознавство

Бібліотекознавство

Вступ до фаху

Діловодство

Документне забезпечення управліня

Документно-інформаційні комунікації

Документознавство

Документологія

Документування діяльності колегіальних органів управління

Інформаційне підприємництво

Інформаційні продукти та послуги

Інформаційно-аналітичне забезпечення органів влади

Кадрове діловодство

Компаративістика

Лінгвістичні основи документознавства

Методи та засоби інформаційної діяльності

Міжнародна інформаційна діяльність

Мова ділового документа

Організація діяльності інформаційних установ

Основи електронного урядування

Основи наукових досліджень

Патентна та ліцензійна діяльність

Педагогіка та методика викладання у вищій школі

Планування, облік і контроль інфосфери

Теорія інформаційних потоків

Технологія пошуку роботи

Управління в закладах освіти

Управління інформаційними установами та проектами

Управління офісами

Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни “Аналітико-синтетична обробка інформації”

Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни “Діловодство”

Методичні вказівки щодо виконання роботи Магістр

Викладацька практика

Виробнича практика 2 курс

Виробнича практика 3 курс

Виробнича практика 4 курс

Методичні вказівки до написання бакалаврської роботи

Програма підсумкового екзамену (магістр)

Навчальна практика

Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни Документознавство

Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни Управління документацією

Експертні оцінки достовірності інформації

Електронний документообіг

Інформаційний маркетинг

Інформаційний моніторинг

Інформаційні системи в діловодстві

Інформаційно-аналітичні технології в професійній сфері

Культурно-дозвіллєва діяльність

Методи документування консолідованої інформації

Моделювання в інформаційній, бібліотечній та архівній справі

Організація електронних архівів

Організація інформаційно-аналітичної діяльності

Організація цифрових архівів

Основи організації праці документознавців

Основи теорії комунікацій

Редагування в документознавстві

Стандартизація та уніфікація у документознастві

Теорія і практика референтської та офісної діяльності

Управління документацією

Документаційний сервіс

Автоматизація систем технологічних процесів 144 Теплоенергетика магістр

Економічне обгрунтування наукових розробок 144 Теплоенергетика магістр

Енергозбереження в теплопостачанні 144 Теплоенергетика магістр

Енергозбереження в теплопостачанні методичні вказівки 144 Теплоенергетика магістр

Енергоменеджмент і енергоаудит 144 Теплоенергетика магістр

Інтелектуальна власність 144 Теплоенергетика магістр

Інтелектуальні технології управління 144 Теплоенергетика

Математичне моделювання та оптимізація процесів тепломасообміну 144 Теплоенергетика магістр

Менеджмент в енергетиці 144 Теплоенергетика магістр

Методика викладання у вищій школі 144 Теплоенергетика

Методичка-Курсові роботи-Управління проектами

Монтаж, експлуатація та ремонт теплотехнічного обладнання 144 Теплоенергетика

Опалення, вентиляція та кондиціювання повітря 144 Теплоенергетика магістр

Основи наукових досліджень в галузі 144 Теплоенергетика магістр

Охорони праці в галузі 144 Теплоенергетика

Педагогіка і психологія144 Теплоенергетика

Переддипломна практика 144 Теплоенергетика магістри

Правила технічної експлуатації систем теплопостачання 144 Теплоенергетика магістр

Психологія управління 144 Теплоенергетика магістр

Системний аналіз теплотехнічних установок та виробництв 144 Теплоенергетика магістр

Сучасні системи автоматизації 144 Теплоенергетика магістр

Управління інноваційними проектами в теплоенергетиці 144 Теплоенергетика магістр

Цивільний захист 144 Теплоенергетика магістр

Алгоритми та методи обчислень

Біометрія

Виробничі процеси та обладнання об’єктів автоматизації

Вища математика +

Вища математика

Дискретна математика

Електроніка та мікропроцесорна техніка

Електроустаткування технологічних комплексів

Економіко-математичні методи та моделі

Захист інформації в комп’ютерних системах

Ідентифікація та моделювання об’єктів автоматизації

Компютерна електроніка

Комп’ютерна логіка

Комп’ютерна схемотехніка

Математика для економістів

Математична логіка (заочна)

Математична логіка

Основи системного управління міського господарства

Охорона праці в галузі

Прикладна механіка

Системний аналіз складних систем управління

Сучасні інформаційні технології у професійній діяльності

Теоретична механіка АІ

Теорія автоматичного керування (заочна)

Теорія ймовірностей та математична статистика НПЗ

Теорія ймовірностей та математична статистика Екологія

Теорія стахостичних процесів

Фізика

Хімія

Цивільний захист

Цифрові системи керування і обробки інформації

Іноземна мова (бакалавр)

Іноземна мова (магістр)

Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи зі спеціальності 144 − «Теплоенергетика» очної та заочної форм навчання

Автоматизація технологічних процесів та виробництв

Адаптивні системи керування і контролю

Елементи і функціональні вузли інформаційно-вимірювальних комплексів

Основи комп’ютерно-інтегрованого управління

Проектування систем автоматизації

Технічні засоби автоматизації

Цифрові системи керування і обробки інформації

Web дизайн та Web технології

Автоматизовані інформаційно-документні системи

Інформаційни системи і технології

Інформаційни технології

Інформаційний дизайн

Компютерна графіка

Прикладне програмне забезпечення

Основи компютерно-інтегрованого управління

Комп’ютерне програмування автоматизованих систем

Інформаційні системи для досліджень

Основи наукових досліджень в галузі

Інтелектуальні технології управління

Автоматизація систем технологічних процесів

Інформаційні технології спеціальність: 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Бази даних

Інформаційні технології спеціальність: 017 Фізична культура і спорт

Комп’ютерні технології програмування

Комп’ютерні технології програмування
спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Виробнича практика (Рівень вищої освіти: другий (магістерський))

Економічне обгрунтування наукових розробок (Рівень вищої освіти: другий (магістерський))

Комп’ютерне проектування автоматизованих систем (Рівень вищої освіти: другий (магістерський))

Мережеві операційні системи (Рівень вищої освіти: другий (магістерський))

Методи та засоби інтеграції даних (Рівень вищої освіти: другий (магістерський))

Методи та засоби підтримки прийняття рішень (Рівень вищої освіти: другий (магістерський))

Моделювання та оптимізація технологічних процесів та систем (Рівень вищої освіти: другий (магістерський))

Наукові дослідження в галузі (Рівень вищої освіти: другий (магістерський))

Переддипломна практика (Рівень вищої освіти: другий (магістерський))

Підготовка магістерської кваліфікаційної роботи (Рівень вищої освіти: другий (магістерський))

Програмне забезпечення комп’ютерних систем та мереж (Рівень вищої освіти: другий (магістерський))

Проектування комп’ютерно-інтегрованих систем (Рівень вищої освіти: другий (магістерський))

Сучасні засоби керування технологічними процесами (Рівень вищої освіти: другий (магістерський))

Управлінські інформаційні системи (Рівень вищої освіти: другий (магістерський))

 

 

 

 

 

 


Відповідальний за інформаційне наповнення сторінки: завідувачі кафедр