ДОБРЯНСЬКА Наталія Валеріївна

ДОБРЯНСЬКА Наталія Валеріївна

доцентка кафедри публічного та приватного права

Навчально-наукового гуманітарного інституту ТНУ ім. В.І. Вернадського

Трудова діяльність:

завідувач аспірантури, докторантури Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського, кандидат юридичних наук, доцент.

Науково-педагогічна діяльність:

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ» зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (2015р.).

Рішенням атестаційної колегії 25.02.2016р. присвоєно вчене звання доцента кафедри теоретико-правових дисциплін та публічного права.

ПУБЛІКАЦІЇ