ГОРЕЛКІНА Кіра Георгіївна

ГОРЕЛКІНА Кіра Георгіївна

кандидат юридичних наук (2009 р.)

Gorelkina Kira

доцентка кафедри публічного та приватного права

Навчально-наукового гуманітарного інституту ТНУ ім. В.І. Вернадського

Трудова діяльність:

            – служба в органах внутрішніх справ України, у тому числі у слідчих підрозділах на посаді слідчого, в Одеському державному університеті внутрішніх справ та Національній академії внутрішніх справ на посадах наукового співробітника, викладача, старшого викладача та доцента кафедри. Підполковник міліції у відставці. Нагороджена відомчими відзнаками — медалями “За сумлінну службу” ІІІ ступеня та “15 років сумлінної служби”, багаторазово нагороджувалась почесними грамотами за особистий внесок у підготовку кваліфікованих спеціалістів (1996-2014 роки);

            – Академія муніципального управління, доцент кафедри (2014-2016 роки);

            – Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, доцент кафедри (з  2016 р. по теперішній час).

 

Науково-педагогічна діяльність:

            – дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему “Кримінально-процесуальні гарантії застосування запобіжних заходів” зі спеціальності 12.00.09 — кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

         – автор понад 40 наукових праць, серед яких 20 публікацій у наукових фахових виданнях України, 9 підручників, монографій, навчальних та навчально-методичних посібників у співавторстві, а саме: Практикум з кримінального процесу: навч. посіб. – 2014, рекомендовано МОН України; Кримінальний процес: підручник. / За заг.ред. В.В.Коваленка, Л.Д. Удалової, Д.П. Письменного – 2013, рекомендовано МОН України; Тести : навч. посіб. – 2013; Прокурорський нагляд: мультимедійний навчальний посібник – 2013; Гарантії застосування заходів процесуального примусу у кримінальному судочинстві України: монографія.- 2012.; Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Загальна та особлива частини). – 2012; Образцы процессуальных документов досудебного следствия (практическое пособие). – 2004 тощо.

            – напрями наукової діяльності – процесуальні гарантії в кримінальному процесі; органи, які ведуть кримінальний процес та його учасники; проблеми досудового розслідування; міжнародні стандарти в кримінальному процесі; експертиза в кримінальному процесі.

 

Громадська діяльність:

         – членкиня громадської організації “Всеукраїнська асоціація науковців та фахівців у сфері оперативно-розшукової діяльності”.

 

ПУБЛІКАЦІЇ