Інформація про кафедру (ІГСР)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КАФЕДРУ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Місія кафедри – забезпечення якісної професійної підготовки фахівців, згідно з галузевими стандартами вищої освіти, максимальне задоволення потреб студентів в отриманні професійних знань, вмінь та навичок з обраного фаху, а кінцевих споживачів (роботодавців) – висококласними спеціалістами.
Кафедра активно взаємодіє зі стейкхолдерами готельно-ресторанного господарства, туристичного бізнесу, організовуючи лекторії, майстер-класи, зустрічі для нетворкінгу і кар’єрного коучінгу від професіоналів-практиків, представників бізнесу, експертів і науковців, лідерів думок і наших успішних випускників.
Кафедра гарантує:
  • високий рівень професіональної підготовки;
  • створення необхідних умов для розкриття кожним студентом своїх здібностей і талантів (участь в науково-дослідних роботах, студентських наукових гуртках, науково-практичних конференціях, збірниках наукових праць, всеукраїнських конкурсах, олімпіадах);
  • кафедра забезпечує виконання програм практик студентами, відповідно до навчальних планів за кожним напрямом підготовки та спеціальності.
 

Основні завдання кафедри:

  • підготовка конкурентоздатних фахівців, які в результаті навчання отримують професійні знання про організацію та надання послуг в галузі готельно-ресторанного і туристичного бізнесу;
  • вміння організовувати технологічний процес на виробництві та забезпечувати його ефективність, належний рівень якості продукції та послуг у закладах готельно-ресторанного і туристичного бізнесу;
  • здатність використовувати професійні знання та практичні навички для впровадження інноваційних технологій в галузі для вдосконалення роботи підприємств індустрії гостинності.
 
Кафедра ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ здійснює підготовку за спеціальностями:
Бакалаврів
101 «Екологія»
103 «Науки про Землю»
241 «Готельно-ресторанна справа»
242 «Туризм»
Магістрів
101 «Екологія»
103 «Науки про Землю»
242 «Туризм»
Результатом навчальної, методичної і наукової діяльності кафедри є підготовка конкуренто орієнтованих фахівців, які в результаті навчання отримують професійні знання про організацію та надання послуг в галузі готельно-ресторанного і туристичного бізнесу; вміння організовувати технологічний процес на виробництві та забезпечувати його ефективність, належний рівень якості продукції та послуг у закладах готельно-ресторанного і туристичного бізнесу; здатність використовувати професійні знання та практичні навички для впровадження інноваційних технологій в галузі для вдосконалення роботи підприємств індустрії гостинності.
Це дає змогу працювати на підприємствах ресторанного і готельного бізнесу, агенціях з організації туризму різних форм власності та їх структурних підрозділах на посадах:
· керівник готельно-ресторанного комплексу, генеральний директор готелю чи ресторану, топ-менеджер закладу готельно-ресторанного господарства, менеджер служб готелів і ресторанів; ресторатор, спеціаліст із адміністративної роботи (головний адміністратор служби прийому та розміщення у готелі, менеджер, адміністратор, метрдотель), завідувач виробництвом ресторану; завідуючий виробництвом продукції ресторанного господарства; спеціаліст по реалізації та споживанню продукції ресторанного господарства; фахівець із гостинності, організатор готельної й ресторанної діяльності, фахівець із конференц-сервісу, фахівець із організації дозвілля та санаторно-курортної справи, спеціаліст стандартизації, сертифікації та якості ресторанних та готельних послуг; спеціаліст-аналітик ринку послуг;
фахівець із туристичного обслуговування, керівник туристичної агенції, менеджер міжнародного туризму, фахівець із організації дозвілля, тревел-менеджер, екскурсознавець, туризмознавець, організатор подорожей, фахівець із розвитку різних видів туризму, керівник рекламного відділу, фахівець із туристичної безпеки.
Наукова робота викладачів кафедри охоплює широкий спектр досліджень, удосконалення методів викладання навчальних дисциплін тощо. Викладачі кафедри є постійними учасниками українських та міжнародних конференцій та семінарів.
Результати наукових досліджень викладачів та студентів кафедри публікуються у всеукраїнських та міжнародних наукових періодичних видань, які входять до переліку фахових видань МОН та міжнародних наукометричних баз. Крім цього, викладачі кафедри є авторами великого числа навчальних та методичних розробок, виданих як в університеті, так і у співавторстві з викладачами інших вузів. Колектив кафедри приділяє багато уваги організації науково-дослідної роботи студентів, яка полягає у виконанні реферативних робіт, курсових, дипломних, консультаційних проектів, магістерських робіт з елементами наукового дослідження. Важливою складовою роботи студентів є також участь в університетських предметних олімпіадах, переможці яких беруть участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах. Така учбово-дослідна робота студентів сприяє кращому засвоєнню навчальних дисциплін, набуттю практичних навичок дослідницької роботи.
 
Наша адреса:
м.Київ
вул. Кирилівська 164
ауд. 215
Електронна адреса кафедри: ekonokafedra@gmail.com