НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Науково-педагогічні працівники кафедри проводять наукові дослідження відповідно до спеціалізації та напрямів викладацької діяльності.

Вчені входять до складу редакційної колегії фахового журналу «Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Юридичні науки»

Вчені керують науковою роботою магістрів та бакалаврів.

На кафедрі діє наукова школу «Актуальні питання деліктології в умовах євроінтеграції».

В рамках підписаних між ТНУ ім. В.І. Вернадського та вищими навчальними закладами України, зарубіжними вищими навчальними закладами та громадськими організаціями, меморандумів про співпрацю вчені кафедри реалізують такі проекти:

Колективна монографія Деліктологія спільно з Академією ГУСПОЛ (Чеська республіка) та ГО Європейський інститут післядипломної освіти;

Низка науково-практичних заходів проводиться спільно з практичними підрозділами МВС України, Міністерства юстиції України. Так директор Навчально-наукового гуманітарного інституту доктор юридичних наук, доцент О.С. Ховпун, доктор юридичних наук, доцент К.В. Катеринчук та гарант Ph. D спеціальність 081-право доктор юридичних наук, професор С. В. Пєтков входять до складу організаторів науково-практичних конференцій.

СТРУКТУРА ПІДРУЧНИКА “Теорія адміністративного права”

“ТЕОРІЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА” – ВСТУП (ПРОЄКТ)

ЗАПРОШЕННЯ. Кафедра публічного і приватного права Науково-навчального інституту Таврійськогонаціонального університету імені В.І. Вернадського Союз юристів України разом з ТОВ “Юрінком Інтер” запрошують Вас взяти участь у написанні підручника «Теорія адміністративного права»

Правопорядок

Викладачі кафедри спільно з колегами з вищих навчальних закладів України підготували інноваційний навчальний посібник АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА РЕФОРМА для студентів-магістрів та аспірантів.