НАУКОВА ШКОЛА

НАУКОВА ШКОЛА: «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДЕЛІКТОЛОГІЇ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ»

 

Галузь знань за державним переліком науковотехнічної інформації

081 – Право

Про школу

Наукова школа заснована у 2022р. на кафедрі публічного та приватного права Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського Національного Університету Пєтковим Сергієм Валерійовичем.

Наукова діяльність – основним напрямом наукової школи є дослідження деліктології в умовах євроінтеграції.

Під керівництвом С.В. Пєткова захищено 2 докторських дисертації:

Біла Вікторія Русланівна на тему: «Правові форми публічного адміністрування в України»;

Коміссаров Сергій Анатолійович «Адміністративно-правове забезпечення публічного порядку в сучасних умовах: вітчизняний та міжнародний досвід»

і 18 кандидатських дисертацій за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Захищені дисертації

Інформаційні ресурси наукової школи

Кваліфікаційна карта

Обґрунтування наукової школи

План роботи наукової школи на 2021 р.

Положення про наукову школу

Про засновника

Інформація МОН щодо здобувачів наукового ступеня кандидата юридичних наук (науковий керівник – Пєтков С.В.) від 26.05.2017 р.