НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ КАФЕДРИ КРИМСЬКОТАТАРСЬКОЇ ТА СХІДНОЇ ФІЛОЛОГІЇ

ЕМІРАМЗАЄВА Афізе Саітмустафаївна

Посада на кафедрі: завідувач кафедри кримськотатарської та східної філології

Освіта:

Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського. Спеціаліст. Філолог, викладач кримськотатарської мови та літератури. 2010 рік

Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського. Магістр гуманітарних наук. Філолог, перекладач англійської мови та літератури. 2021 рік

Коло наукових інтересів:

Кримськотатарська та турецька середньовічна література, кримськотатарська література періоду депортації, кримськотатарське перекладознавство, історія розвитку та формування  кримськотатарської мови,  сучасна кримськотатарська та турецька мови, стиль мови поезії ХІІІ-XIV століть, стилістика кримськотатарської мови, постколоніальна література.

Авторка понад 25 наукових та навчально-методичних праць.

Контакти: 

emiramzaieva.afize@tnu.edu.ua

АЛКАДІ Мансур Салєх Абдо

Посада на кафедрі: старший викладач кафедри кримськотатарської та східної філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Освіта:

Сімферопольський державний університет імені М.В.Фрунзе, філологічний факультет. Філолог, викладач російської мови і  літератури.  1991 рік

Amran Community College, Republic of Yemen. Викладач арабської  мови. 2014 рік

Тема кандидатської дисертації:

Дипломатичний підстиль у структурі офіційно-ділового стилю мови. 10.02.02 – російська мова. 1998  рік

Коло наукових інтересів:

Головний напрям – перекладознавство. Основні наукові праці пов’язані з вивченням особливостей перекладу паремій з арабської мови на російську і навпаки.

Особливості складання багатомовних тематичних словників та виявлення лінгвокультурної специфіки арабського матеріалу на тлі української та російської мов у процесі перекладу.

Автор понад 10 наукових праць, у тому числі методичного посібника – робочого зошита «Основи арабської писемності» для студентів 1 курсу спеціалізації «035 Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша мова – арабська».

Контакти: 

alkadi.mansur@tnu.edu.ua

АРНАУТОВА Айше Рустемівна

Посада на кафедрі: старший викладач кафедри кримськотатарської та східної філології

Освіта:

Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського. Мова та література (кримськотатарська). Філолог-тюрколог, викладач кримськотатарської мови та літератури.

Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. Магістр гуманітарних наук, філолог, перекладач.

Коло наукових інтересів: Кримськотатарське мовознавство, синтаксис (складнопідрядні речення сучасної кримськотатарської мови), кримськотатарське перекладознавство, кримськотатарський художній переклад, історія кримськотатарської літератури, література та мова середньовіччя кримських татар, література доби І.Гаспринського, кримськотатарська література депортаційного періоду.

Контакти: 

arnautova.aishe@tnu.edu.ua

ДРИГА Ірина Миколаївна

Посада на кафедрі: доцент кафедри кримськотатарської та східної філології

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник

Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Слов’янські мови та літератури. Філолог, викладач української мови та літератури, болгарської мови та літератури. 1997 рік

Тема кандидатської дисертації:

Синтагматична специфіка турецької мови (регіон Балканського півострова, середина ХІХ – ХХ ст.). 10.02.13 – мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії. 2001 рік

Коло наукових інтересів: документалізація та ревіталізація загрожених тюркських мов України, історія писемно-літературних тюркських мов.

Контакти: 

dryha.iryna@tnu.edu.ua

КОМІСАРОВ Костянтин Юрійович

Посада на кафедрі: старший викладач кафедри кримськотатарської та східної філології

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат філологічних наук, доцент

Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Філолог, викладач, перекладач японської та англійської мов. 2001 рік

Тема кандидатської дисертації:

Семантико-синтаксичні і стилістичні особливості умовних конструкцій у сучасній японській мові. 10.02.13 – мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії. 2006 рік

Коло наукових інтересів: синтаксис та стилістика сучасної японської мови, японський мовленнєвий етикет, теорія і практика перекладу, методика викладання японської мови та перекладу, когнітивна лінгвістика та лінгвокультурологія

Контакти: komisarov.kostiantyn@tnu.edu.ua

РИЖУК Інна Петрівна

Посада на кафедрі: викладач кафедри кримськотатарської та східної філології

Освіта: Київський університет «Східний світ». Мова та література (арабська, англійська). Філолог, викладач арабської та англійської мов. 2005 рік

Коло наукових інтересів: граматика літературної арабської мови

Контакти: 

ryzhuk.inna@tnu.edu.ua

ЯКОВЛЕВА Ольга Михайлівна

Посада на кафедрі: старший викладач кафедри кримськотатарської та східної філології

Освіта:

Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського. Магістр гуманітарних наук. Філолог, перекладач

Проходила стажування в Єврейському університеті (Єрусалим) та на семінарах Міністерства освіти Ізраїлю

Коло наукових інтересів: Методика викладання мови іврит

Контакти: 

yakovlieva.olha@tnu.edu.ua

СЕІТЯГ’ЯЄВА Таміла Решатівна

Посада на кафедрі: старший викладач кафедри кримськотатарської та східної філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Освіта: Сімферопольський державний університет імені М.В.Фрунзе, філологічний факультет. Філолог, викладач кримськотатарської мови і літератури. 1996 рік

Тема кандидатської дисертації:

Образ Аліма Азамат оглу в кримськотатарській літературі другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст. 10.01.10 – кримськотатарська література. 2014 рік

Коло наукових інтересів: художній переклад

Контакти: 

seitiahiaieva.tamila@tnu.edu.ua

ЯССІН Мохамед Алі

Посада на кафедрі: старший викладач кафедри кримськотатарської та східної філології

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Освіта:

Йорданський університет, факультет фізичного виховання. Викладач фізичного виховання. 1992 рік

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет фізичного виховання. Викладач фізичного виховання. 1995 рік

Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського. Філолог, викладач арабської мови та літератури. 2020 рік

Тема кандидатської дисертації:

Культура способу життя учнівської молоді в історії української педагогіки другої половини ХХ століття. 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. 2021 рік

Коло наукових інтересів

Головний напрям – арабська мова та література. Основні наукові праці пов’язані з вивченням арабського літературного процесу сучасності.

«Захист національної ідентичності в умовах гібридної війни: філологічний, соціолінгвістичний аспекти, мовно-освітня проблематика та соціальні комунікації».

Автор 10 наукових праць

Контакти: 

yassin.mokhamed@tnu.edu.ua