НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ КАФЕДРИ СХІДНОЇ ФІЛОЛОГІЇ

СЕІТЯГ’ЯЄВА Таміла Решатівна

Завідувачка кафедри східної філології

кандидат філологічних наук

Посада на кафедрі: завідувачка кафедри східної філології

Освіта: вища, філологічний факультет Сімферопольського державного університету (1996) з кваліфікацією філолога, викладача кримськотатарської мови і літератури.

Тема кандидатської дисертації (за наявності): “Образ Аліма Азамат оглу в кримськотатарській літературі другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст.”

Тема докторської дисертації (за наявності): –

Коло наукових інтересів: художній переклад.

Викладає дисципліни: Вступ до спеціальної філології (тюркології), Історія кримськотатарської мови, Кримськотатарська діалектологія, Історія кримськотатарської літератури, Історія кримськотатарської літератури, Мовленнєва культура кримських татар, Історія кримськотатарської літератури, Історія кримськотатарської літератури, Практичний курс кримськотатарської мови, Методика викладання кримськотатарської літератури, Історія національного театру і драматургії, Історія кримськотатарської літератури, Історія кримськотатарської літератури, Сучасна кримськотатарська мова, Еміграційна література, Практична стилістика кримськотатарської мови, Практика письмового та усного мовлення кримськотатарської мови, Новітня кримськотатарська література, Сучасні технології навчання східних мов у закладах середньої освіти, Планування освітнього процесу, Психологічні особливості навчання іноземних мов, Новітня кримськотатарська література, Сучасні інформаційні технології у методиці викладання кримськотатарської мови та літератури в середній школі.

Контакти: 

seitiahiaieva.tamila@tnu.edu.ua

АЛКАДІ Мансур Салєх Абдо

 

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Посада на кафедрі: старший викладач кафедри східної філології

Освіта: закінчив  філологічний факультет Сімферопольського державного університету ім. М.В.Фрунзе (1991 р.), отримавши кваліфікацію  філолога, викладач російської мови і  літератури  та має диплом викладача арабської  мови (2014 р.) , Amran Community College, Republic of Yemen .

Тема кандидатської дисертації (за наявності): «Дипломатичний підстиль у структурі офіційно – ділового стилю мови» (Сімферопольський державний університет ім. М.В.Фрунзе (1998  рік захисту)

Коло наукових інтересів: Науковий напрям – перекладознавство. Основні наукові праці пов’язані з вивченням особливостей перекладу паремій з арабської мови на російську і навпаки.  Коло наукових інтересів сконцентроване на особливостях складання багатомовних тематичних словників та проявленні лінгвокультурної специфіки арабського матеріалу на фоні української та російської мов в процесі перекладу.

Автор більше 10 наукових праць, у тому числі методичного посібника – робочого зошита «Основи арабської писемності» для студентів 1 курсу спеціальності «035 Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша мова – арабська».

Викладає дисципліни: «Практична граматика першої східної мови (араб.)», «Теорія і практика перекладу першої східної мови (араб.) «Лексикологія першої східної мови (араб.)», «Стилістика першої східної мови (араб.)», «Практика перекладу першої східної мови (араб.)», «Редагування перекладів з першої східної мови (араб.)», «Історія першої східної мови (араб.)».

Контакти: 

 alkadi.mansur@tnu.edu.ua

АРНАУТОВА Айше Рустемівна

Посада на кафедрі: старший викладач

Освіта: повна вища освіта за спеціальністю «Мова та література (кримськотатарська)». Кваліфікація філолога-тюрколога, викладача

кримськотатарської мови та літератури.

Диплом магістра Таврійського національного університету про повну вищу освіту зі спеціальності «Германські мови та літератури (переклад

включно), перша – англійська мова» та здобула кваліфікацію магістра гуманітарних наук, філолога, перекладача.

Коло наукових інтересів: Кримськотатарське мовознавство, синтаксис,

складнопідрядні речення сучасної кримськотатарської мови, кримськотатарське перекладознавство, кримськотатарський художній переклад, історія кримськотатарської літератури, Література та мова середньовіччя кримських татар, Література доби І.Гаспринського, Кримськотатарська література депортаційного періоду. )

Викладає дисципліни: «Практикум кримськотатарської мови», «Історія кримськотатарської мови», «Діалектологія», «Лексикологія і лексикографія кримськотатарської мови» Сучасну кримськотатарську літературу», «Теорія та практика перекладу кримськотатарської мови», «Методика викладання кримськотатарської мови», «Методика викладання східних мов»,

«Редагування та корегування кримськотатарських перекладацьких текстів», «Мовленнєва культура кримських татар», «Ісламознавство»

Контакти: 

 arnautova.aishe@tnu.edu.ua

ДРИГА Ірина Миколаївна

Науковий ступінь: Кандидат філологічних наук

Вчене звання: Старший науковий співробітник

Посада на кафедрі: доцент кафедри східної філології

Освіта: вища (КНУ імені Тараса Шевченка, 1997)

Синтагматична специфіка турецької мови (регіон Балканського півострова, середина ХІХ – ХХ ст.): 10.02.13; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. К., 2001

ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ЛІТЕРАТУРНИХ МОВ БАЛКАНСЬКИХ ТЮРКІВ (в порівняльно – історичному висвітленні)

orcid.org/0000-0002-1885-8000

  • тюркська лінгвістика, румелійська діалектологія, лексикографія, контрастивна лінгвістика
    • загрожені тюркські мови Причорномор’я
    • транскрипційні тюркські пам’ятки Причорномор’я, історія літературно-писемних тюркських мов

Основні напрями дослідницької роботи:  • документалізація та ревіталізаціязагроженихтюркських мов України
• історія писемно-літературних тюркських мов

Практичний курс турецької мови (рівні А1, А2, В1, В2, С1, С2) 

Практична граматика турецької мови

Практична фонетика турецької мови

Практика перекладу турецької мови

Теорія та практика письмового та усного перекладу турецької мови (бакалаврат 2, 3, 4 курс, магістеріум 1 -2 курс )

Переклад текстів юридичного спрямування турецькою мовою

Переклад дипломатичного дискурсу турецькою мовою \

Теоретична граматика турецької мови (турецькою мовою)

Теоретична фонетика турецької мови

Вступ до спецфілології (тюркської лінгвістики)

Стилістика турецької мови

Основи ділової комунікації турецької мови

Стратегічне партнерство Україна – Туреччина

Давньотюркська мова

Методика навчання усного та писемного мовлення у ЗСО

Методика викладання турецької мови у ВНЗ

Контакти: 

dryha.iryna@tnu.edu.ua                                            I.Dryga@nas.gov.ua

ЕМІРАМЗАЄВА Афізе Саітмустафаївна

 

Посада на кафедрі: старший викладача кафедри східної філології Навчально-наукового інституту філології та журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського

Освіта:  у 2010 році закінчила філологічний факультет сходознавства, здобула  кваліфікацію    спеціаліста філолога, викладача кримськотатарської мови та літератури;  у 2021 р. отримала другу вищу освіту та здобула кваліфікацію магістра гуманітарних наук, філолога, перекладача англійської мови та літератури Таврійського Національного Університету імені  В.І.Вернадського

Коло наукових інтересів: кримськотатарська  та турецька  середньовічна література, кримськотатарська література періоду депортації, кримськотатарське перекладознавство, історія розвитку та формування  кримськотатарської мови,  сучасна кримськотатарська та турецька мови, стиль мови поезії ХІІІ-XIV ст., стилістика кримськотатарської мови, постколоніальна література.

Автор понад 25 наукових та навчально-методичних праць.

Викладає дисципліни: :  «Практичний курс другої східної  (турецької) мови»,  «Теоретична фонетика першої  (турецької) мови», «Історія літератури країн першої східної мови», «Давня кримськотатарська писемність», «Двомовний переклад (кримськотатарська мова та англійська мова)», «Методика викладання східних мов та літератури  у вищій школі», «Викладання східної літератури за допомогою сучасних інформаційних технологій у закладах середньої освіти», «Практика письмового та усного мовлення  другої східної мови», «Сучасні наукові школи другої східної мови», «Практичний курс першої східної мови», «Практична граматика першої східної мови», «Практичний курс першої східної мови», «Давньотюркська мова, «Редагування перекладів з кримськотатарської мови», «Поетика в розвитку поезії першої східної мови», «Практикум кримськотатарської мови».

Контакти: 

 emiramzaieva.afize@tnu.edu.ua.

ПІДВОЙНИЙ Володимир Миколайович

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук, доцент

Посада на кафедрі: доцент кафедри східної філології

Освіта: філологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1995), факультет сходознавства Київського національного лінгвістичного університету (2018) з кваліфікацією філолога, викладача турецької мови та літератури

Тема кандидатської дисертації: «Лінгвістична термінологія турецької мови» за спеціальністю 10.02.13 – мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2001 р.)

Коло наукових інтересів: соціолінгвістична проблематика країн тюркського світу,  порівняльна лексикологія, комунікативна лінгвістика, історія української тюркологічної думки, бібліотечна колекціологія 

Викладає дисципліни: “Лінгвокраїнознавство Туреччини”, “Лексикологія турецької мови”, “Історія Туреччини”, “Османська мова”

Контакти: 

pidvoinyi.volodymyr@tnu.edu.ua

РИЖУК Інна Петрівна

 

Посада на кафедрі: викладач

Освіта: закінчила «Київський університет «Східний світ» (2005 р.) і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мова та література (арабська, англійська) та здобула кваліфікацію «Філолог, викладач арабської та англійської мов»

Коло наукових інтересів: граматика літературної арабської мови

Викладає дисципліни: практичний курс першої східної мови (арабська)

Контакти: 

 ryzhuk.inna@tnu.edu.ua

ЯКОВЛЕВА Ольга Михайлівна

 

Посада на кафедрі: старший викладач кафедри східної філології

Освіта: закінчила Таврійський національний університет, отримавши кваліфікацію “Магістр гуманітарних наук, філолог, перекладач”. Проходила стажування в Єврейському університеті (Єрусалим) та на семінарах Міністерства освіти Ізраїля.

Коло наукових інтересів: Методика викладання мови іврит

Викладає дисципліни: Практичний курс першої східної мови (іврит), Практична граматика першої східної мови (іврит), Теоретична граматика першої східної мови (іврит), Література країн першої східної мови (іврит)

Контакти: 

 yakovlieva.olha@tnu.edu.ua

ЯССІН Мохамед Аді

Науковий ступінь: Кандидат педагогічних наук

Вчене звання:  –

Посада на кафедрі: старший викладач кафедрі східної філології

Освіта: закінчив факультет фіз.виховання  (1992 р.), отримавши кваліфікацію  викладач фіз.виховання Іорданський університет, закінчив факультет фіз.виховання  (1995 р.), отримавши кваліфікацію  викладач фіз.виховання Луганского національного університету імені Т. Шевченко, закінчив Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського (2020 р.), отримавши кваліфікацію філолога, викладача мови та літератури арабська, переклад включно.

Тема кандидатської дисертації: Культура способу життя учнівської молоді в історії української педагогіки другої половини ХХ століття

Коло наукових інтересів: Науковий напрям – Практичний курс першої східної мови (араб.) та література. Основні наукові праці пов’язані з вивченням арабського літературного процесу сучасності. «Захист національної ідентичності в умовах гібридної війни: філологічний, соціолінгвістичний аспекти, мовно-освітня проблематика та соціальні комунікації».

Автор 9 наукових праць

Викладає дисципліни: Практичний курс першої східної мови (араб.), Література країн першої східної мови (араб.), Практика письмового та усного мовлення другої східної мови,  Практичний курс другої східної мови (араб.) Методика викладання арабської мови.

Контакти: 

yassin.mokhamed@tnu.edu.ua