НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ КАФЕДРИ ЖУРНАЛІСТИКИ

 

ДОСЕНКО Анжеліка Костянтинівна

Посада на кафедрі:  завідувач кафедри журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.

Науковий ступінь, вчене звання:  кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент.

Освіта:  Криворізький державний педагогічний університет. Журналістика

Член національної спілки журналістів України, експертка у галузі 061 Журналістика Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

2007 році закінчила Криворізький державний педагогічний університет

2011 році Класичний приватний університет у м. Запоріжжя та отримала ступінь кандидата наук із соціальних комунікацій.

Досвід роботи: 12 років у закладах вищої освіти.

Авторка навчального посібника “Реклама : базові аспекти для початківця”,співавторка навчальних посібників “Інтернет-журналістика :комунікативні маркери” “Крос-медійна журналістика:технології, функціонування .”

Авторка понад 40 наукових публікацій, які входять у різні наукові бази, зокрема Scopus та  Web of Science.

Член редакційної колегії українських наукових журналів, що входять до категорії В : Держава та регіони. Серія соціальні, комунікації; Наукові записки Таврійського національного університету імені В І Вернадського; Актуальні питання масової комунікації.

Контакти: dosenko.anzhelika@tnu.edu.ua.

СЕМЕНЕЦЬ Олена Олександрівна

Посада на кафедрі:  професор кафедри журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.

Науковий ступінь, вчене звання:  доктор філологічних наук, професор.

Почесне звання: грамота Міністерства освіти і науки України, 2005 рік.

Освіта:  Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О. С. Пушкіна. Філолог. Вчитель російської мови і літератури, 1984 рік.

Тема кандидатської дисертації: “Семантичні оказіоналізми як системно-функційне явище російської лексики (на матеріалі художніх та публіцистичних творів 1980-х років)”. 10.02.01 – російська мова, 1992 рік.

Тема докторської дисертації: “Лінгвістична синергетика ідіолекту Євгена Маланюка”. 10.02.01 – українська мова, 2005 рік.

Коло наукових інтересів: медіафілософія, медіаекологія, критичний дискурс-аналіз медійної сфери, лінгвістична синергетика, комунікативна урбаністика, інноваційні технології освіти.

Викладає дисципліни:  “Жанри журналістики: інформаційні”, “Жанри журналістики: художньо-публіцистичні”, “Медіакритика”, “Стратегічні комунікації”, “Прикладні медіатехнології”.

Контакти: semenets.olena@tnu.edu.ua.

ЮКСЕЛЬ Гаяна Заїрівна

Посада на кафедрі:  доцент кафедри журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.

Науковий ступінь, вчене звання:  кандидат філологічних наук, доцент.

Почесне звання: 

  • з 2009 р. – член Національної спілки журналістів України;
  • з 2013 року – членкиня Меджлісу кримськотатарського народу;
  • 2018 -2019 рр. – радник Міністру молоді та спорту України з питань Криму;
  • 2021 рік – член Колегії Міністерства культури та інформаційної політики України. 

Нагороди та подяки:

Почесна грамота ВP AP Криму за вклад в розвиток журналістики (2011 р.)

Подяка Фонда Марини Порошенко та Міністерства інформаційної політики України за професійну діяльність (2015 р.)

Подяка Міністерства молоді та спорту України  за активну діяльність (2018 р.)

Подяка Національної Ради України з питань телебачення та радіомовлення (2018 р.)

Нагорода міжнародної спілки працівників радіо (IRU)  (18 червня 2019 року) як керівника «Агенції «Кримські новини» та Радіо «Хаят».

 Подяка Прем’єр-міністра України (2021 р.)

Освіта:  Ростовський-на-Дону державний університет. Журналіст, 1998 рік.

Тема кандидатської дисертації: «Кримськотатарська преса 1917-1928 рр.: тенденції розвитку і національна своєрідність». Захист відбувся 22.01.2007 р. на засіданні спеціалізованої Вченої комісії Д 26.001.34 Київського Національного університету імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики.

Коло наукових інтересів: Всесвітня історія, історія ЗМІ, історія журналістики, розвиток Інтернет-журналістики, сучасна публіцистика, теорія інформації та комунікації, жанри, теорія журналістики, сучасні кримські ЗМІ, Інтернет-ресурси, соціальні комунікації, проблеми корінних народів

Викладає дисципліни:  “Історія журналістики”, “Гібридна інформаційна війна”, “Типологія ЗМІ”, “Економіка ЗМІ”, “Жанри журналістики”

Контакти: yuksel.hayana@tnu.edu.ua.

МАЛИШ Мирослава Михайлівна

Посада на кафедрі: кандидат філологічних наук за спеціальністю «Журналістика», доцент.

Науковий ступінь, вчене звання:  кандидат філологічних наук, доцент.

На посаді доцента Таврійського національного університету ім. В.Вернадського викладала дисципліни «Аналітичні жанри журналістики», «Газетно-журнальне виробництво», «Освітянська журналістика», «Наукова журналістика». Автор понад 20 наукових праць, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, зокрема статті у періодичному виданні, яке включене до наукометричної бази Web of Science. Має досвід роботи в медіа та на аналітичній роботі, є автором 136 науково-публіцистичних та інформаційно-аналітичних публікацій. Брала участь у 11 міжнародних та всеукраїнських конференціях за профілем кафедри, зокрема міжнародній конференції «The European development trends in journalism, РR, media and communication» (м. Вроцлав (Польща), за результатами участі опубліковано статтю в збірнику матеріалів «Контент глобальних медіа: аспекти адаптації до потреб цільових аудиторій», 36 міжнародній конференції Міжнародної асоціації управління бізнес-інформацією, за результатами якої опубліковано тези в збірнику матеріалів «Managers’ Business & Corporate Education in the System of Sustainable Development of the Organization. Пройшла науково-педагогічне стажування для педагогічних і науково- педагогічних працівників вищих навчальних закладів IІІ – IV рівнів акредитації в обсязі 180 годин на базі Міжнародного історико-біографічного інституту (Дубай – Нью-Йорк – Рим – Єрусалим – Пекін).

НЕСТЕРЕНКО Олеся Анатоліївна

Посада на кафедрі: старший викладач кафедри журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.

Освіта: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2012 р. (бакалавр філології, учитель української мови і літератури); Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2013 р. (магістр філології, викладач української мови і літератури); Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2016 р. (магістр із медіакомунікацій, журналіст); Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2018 р. (магістр філології (германські мови та літератури (переклад включно)), перекладач).

Коло наукових інтересів: мультимедійні формати, жанри інтернет-комунікації, цифровий-сторителінг, лонгриди, онлайн-платформи для створення мультимедійних історій, дизайн в інформаційному середовищі, вебдизайн.

Стаж педагогічної роботи: 10 років.

Контакти: nesterenko.olesya@tnu.edu.ua.

САМБОРСЬКА Софія Олегівна

Посада на кафедрі: завідувач лабораторії кафедри журналістики.

Студентка 1-го курсу, спеціальності Середня освіта. Українська мова та література, зарубіжна література

Інтереси: музичне та художнє мистецтво, активні відпочинки, вивчення іноземних мов