НЕДЮХА Микола Петрович

НЕДЮХА Микола Петрович

доктор філософських (1996) та юридичних (2017) наук, професор (2002), заслужений діяч науки і техніки України (2009)

Mykola  Nediukha

Автор понад 500 наукових, навчально-методичних та публіцистичних праць з права, філософії та політології, соціології  і педагогіки.

Освіта:

 • філософський факультет (1976), аспірантура (1979), Московський державний університет імені М.В. Ломоносова;
 • докторантура (1996), Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 • Інститут права (2013), Міжрегіональна академія управління персоналом;

Досвід наукової, науково-організаційної та науково-педагогічної діяльності:

 • професор кафедри конституційного та міжнародного права, Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського (2017 – п.ч.);
 • професор, в.о. завідувача кафедри спеціально-правових дисциплін, Академія муніципального управління (2016 – 2017);
 • завідувач сектору методології відділу комплексних проблем державотворення, Інститут законодавства Верховної Ради України (2004 – 2014);
 • радник керівництва Державної податкової адміністрації України (2002 – 2004);
 • професор, завідувач кафедри філософії та соціології, завідувач відділу проблем управління органами Державної податкової служби України Науково-дослідного центру з проблем оподаткування, Університет державної податкової служби України (2000 – 2002);
 • професор кафедри галузевої соціології соціологічного факультету, Київський національний університет імені Т.Г. Шевченко (2000);
 • завідувач відділу з питань ідеології та соціально-політичного менеджменту, Народно-демократична партія, Київська міська організація (1998 – 2000);
 • радник керівництва Незалежної профспілки гірників України, Об’єднання вільних профспілок України (1997 – 1998);
 • головний спеціаліст Інформаційно-аналітичного відділу, Кабінет Міністрів України (1996 – 1997);
 • провідний спеціаліст Управління гуманітарної освіти та виховання, Міністерство освіти та науки України (1995 – 1996);
 • доцент, завідувач кафедри філософії та соціології, Ніжинський державний педагогічний університет імені М.В. Гоголя (1986 – 1994);
 • декан музично-педагогічного факультету, Ніжинський державний педагогічний університет імені М.В. Гоголя (1986 – 1989);
 • старший викладач кафедри суспільних наук, Ніжинський державний педагогічний університет імені М.В. Гоголя (1983 – 1986).

Законотворча та науково-експертна діяльність:

 • участь у роботі Української школи законотворчості, Інститут законодавства Верховної Ради України (2008 – 2014);
 • підготовка науково-експертних висновків законопроєктів, зареєстрованих у Верховній Раді України (2008 – 2014);
 • участь в обговоренні законопроєктів, проведенні круглих столів, Комітети Верховної Ради України (2008 – 2014);
 • підготовка пропозицій щодо законодавчих пріоритетів державотворення, розвитку основних сфер життєдіяльності українського суспільства, законодавчого забезпечення виконання окремих міжнародних зобов’язань України перед Європейським Союзом та Радою Європи, Європарламентом, Інститут законодавства Верховної Ради України (2008 – 2014);
 • участь у підготовці та проведенні науково-практичних конференцій, правових семінарів, круглих столів тощо, Інститут законодавства Верховної Ради України (2005 – 2014);
 • підготовка статей, розділів монографій та їх публічна презентація (1995 – 2021);
 • підготовка та презентація соціально-правових проєктів: правова ідеологія українського суспільства, Міжрегіональна академія управління персоналом (2012); правова ідеологія як визначальна складова правової політики України, Національний інститут стратегічних досліджень (2012); державотворчий потенціал української національної ідеї “Україна – демократична країна рівних можливостей”, Українське радіо (24.08.2013); критичне мислення в професійній діяльності юриста, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського (2017); соціальний  розвиток: виклики та загрози суверенітету України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського (2017); теоретико-методологічні та світоглядні засади правової ідеології, Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України (2017); «суспільні відносини» та «соціальні відносини» як поняття політико-правової науки, Інститут етнонаціональних і політичних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України, (2018); політична корупція в Україні: соціальні механізми ідентифікації, попередження та протидії, ІY Конгрес Соціологічної асоціації України, (Харків, 28 – 29.10.2021) та ін.

Стажування та підвищення кваліфікації:

 • соціологія та право, Університет Поль-Валері-Монпельє 3, Франція (травень 2020 – вересень 2021); l’Université Paul-Valéry-Montpellier III, France (mai 2020 – septembre 2021);
 • право, Міжрегіональна академія управління персоналом (2019);
 • право, Інститут законодавства Верховної Ради України (2014);
 • право, Інститут законодавства Верховної Ради України (2010);

Громадська діяльність

 • член спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій із права (2005 – 2014) та державного управління (2010 – 2014) Інституту законодавства Верховної Ради України, українознавства (2006 – 2012) Інституту українознавства МОН України;
 • член Науково-експертної комісії з проблем соціально-економічного розвитку при Кабінеті Міністрів України (2008);
 • член експертної ради ВАК України з філософських, політичних та соціологічних наук, Кабінет Міністрів України (2009 – 2011);
 • член науково-консультативної ради з права Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі, Кабінет Міністрів України (2010 – 2014);
 • перший заступник головного редактора науково-практичного часопису “Трипільська цивілізація” (2010 – 2014);
 • віце-президент громадської організації “АН “Трипільська цивілізація” (2010 – п.ч.);
 • член Регіональної ради сприяння розвитку громадянського суспільства (2017 – 2019), Київська обласна державна адміністрація;
 • керівник програм «Правова ідеологія відкритого суспільства» (2016 – п.ч.) та «Правове забезпечення діяльності об’єднаних територіальних громад» (2017 – п.ч.), Центр законопроєктних студій / URL: www.lawdrafting.org

Заохочення:

 • державний службовець 5 рангу (1996), Кабінет Міністрів України;
 • подяка Прем’єр-Міністра України (1998);
 • член Соціологічної асоціації України (2000);
 • позаштатний радник Голови Верховної Ради України (2003 – 2006).
 • радник податкової служби України 2 рангу (2004), Державна податкова адміністрація України;
 • почесні відзнаки „Петро Могила” (2006), „За наукові досягнення” (2008), Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України;
 • дійсний член Академії наук вищої школи України (2006);
 • дійсний член Української академії політичних наук (2007);
 • заслужений діяч науки і техніки України (2009), Адміністрація Президента України;
 • Почесна грамота Верховної Ради України, Верховна Ради України (2013);
 • академік-секретар відділення політології та соціології (2015 – п.ч.), Академія наук вищої школи України;
 • голова комітету з питань соціології політики (2015 – п.ч.), Соціологічна асоціація України;
 • медаль Ярослава Мудрого (2016), Академія наук вищої школи України;
 • член Національної спілки краєзнавців України (2019).

 

 

Літ. про співробітника: Житарюк І.В.  Людина, вчений, педагог // Трипільська цивілізація, 2013. № 1-2. С. 3-5; Копиленко О.Л. Вітаємо з ювілеєм // Ювіляри України. Події та особистості ХХІ століття. Вип. УІІ. К. : Інститут біографічних досліджень, 2013. С. 20-21;  Недюха Микола Петрович // Енциклопедія Київського університету / URL:  wiki.univ.kiev.ua;   Недюха Микола Петрович // Академія наук вищої школи України : довідник. К.: “МП “Леся”, 2017. С. 182; Недюха Микола Петрович // Чернігівчани в Київському університеті: довідник / автори-упорядники М.І. Обушний, І.М. Забіяка; за заг. ред. М.І. Обушного. К.: Міленіум, 2019. С. 221-222; Медвідь Ф.М. Недюха Микола Петрович // Енциклопедія сучасної України. Т. 23. К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. С. 73-74; Цими днями святкують день народження // Юридичний вісник України. 2021. 23-31 грудня. № 51-52 (1379-1380). С. 2.

 

ПУБЛІКАЦІЇ