КОНФЕРЕНЦІЯ “НАУКА ТА ОСВІТА В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ”

NOVINI_9_0

Шановні колеги!

Запрошуємо вас взяти участь

у ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ

“Наука та освіта в контексті сучасних глобалізаційних процесів”

Мета конференції:

розгляд проблем та перспектив розвитку науки та освітніх технологій, налагодження співпраці та обмін досвідом між студентами, викладачами та науковцями.

Тематичні напрями роботи конференції:

1.    Світові освітні системи та інституції: традиції сьогодення та перспективи;

2.    Освітня мобільність як ознака і перевага глобалізованого світу;

3.    Сучасні інноваційні технології навчання;

4.    Інновації в освіті. Реформування вищої освіти в аспекті євроінтеграції;

5.    Інтелектуальна власність: проблеми та перспективи її захисту;

6.    Роль університету у розвитку регіону в умовах суспільних трансформацій і загострення глобалізаційних викликів;

7.    Взаємодія освіти, науки та бізнесу, як головна передумова інтегрування України у глобальні суспільні процеси;

8.    Трансфер знань, як можливість експорту освіти та технологій.

Форма участі у конференції:

очна та заочна.

Офіційні мови конференції:

українська, англійська.

За результатами роботи конференції кожному учаснику буде надіслано збірник тез.

Учасники конференції:

до участі у конференції запрошуються викладачі ВНЗ, науковці, аспіранти, магістранти, здобувачі, студенти (у співавторстві з науковим керівником),представники громадських організацій, органів державної влади та реального сектору економіки, всі зацікавлені особи.

Умови участі:

до 20 травня (включно) необхідно направити на електронну адресу nnmumg@gmail.com:

реєстраційну форму (заповнену кожним автором);

матеріали доповіді.

Назви файлів мають бути підписані відповідно до прізвища учасника конференції і секції (наприклад, Іванов_Тези; Іванов_Заявка).

Адреса оргкомітету:

Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, вул. Івана Кудрі, буд. 33      (к. 120), м. Київ, 01042, Україна.

Контактна інформація:

+38 050-95-474-91
завідувач  кафедри автоматизованого управління технологічними процесами, к.т.н., професор Домніч Володимир Іванович
Emailnnmumg@gmail.com

 

+38 063-73-777-01
доцент кафедри загально-інженерних дисциплін та теплоенергетики, Гуйда Олександр Григорович
E-mail: nnmumg@gmail.com

Сподіваємось на Вашу участь у конференції!

Будемо вдячні за поширення інформації серед колег та інших зацікавлених осіб

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ

у всеукраїнській науково-практичній конференції

“Наука та освіта в контексті сучасних глобалізаційних процесів”

Прізвище __________________________________________                                                               
Ім’я  ______________________________________________                                                                       
По батькові ________________________________________                                                          
Науковий ступінь ___________________________________                                                 
Вчене звання  ______________________________________                                                        
Установа __________________________________________                                                              
Посада  ___________________________________________                                                                
Науковий керівник(для студентів) _____________________                   
Назва доповіді _____________________________________                                                     
Тематичний напрям_________________________________                                            
Е-mail ____________________________________________                                                                     
Телефон __________________________________________                                                               
Форма участі (очна / заочна) _________________________                           
Чи потрібний друкований збірник матеріалів конференції
 

ЗАВАНТАЖИТИ ЗАПРОШЕННЯ/ЗАЯВКУ