МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ МІЖ НАПН УКРАЇНИ, ТНУ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО ТА АГЕНЦІЄЮ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

NOVINI_9_0

6 лютого 2019 року було підписано Меморандум про співпрацю між Національною академією педагогічних наук України, Таврійським національним університетом імені В. І. Вернадського та Агенцією регіонального розвитку Київської області щодо науково-освітньої співпраці зі створення в освітньому окрузі Київської області об’єднаного опорного Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.

 

Меморандум підписали президент НАПН України Василь Кремень, в. о. ректора Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського Володимир Казарін і директор Агенції регіонального розвитку Київської області Сергій Кононенко. У документі, зокрема, передбачено: організацію взаємодії між Відділенням вищої освіти НАПН України, його структурними підрозділами (Інститутом вищої освіти, Університетом менеджменту освіти), іншими підвідомчими науковими установами НАПН України, Університетом та Агенцією, закладами вищої, професійно-технічної та загальної середньої освіти з питань науково-освітньої, науково-технічної та інноваційної діяльності; залучення Університету до співпраці з вітчизняними бізнес-середовищами та виробниками високотехнологічної продукції та формування моделі університету 3.0; створення на базі Університету інноваційних середовищ для розвитку інноваційного креативного підприємництва, зокрема бізнес-інкубаторів, стартап-шкіл і проведення конкурсів інноваційних проектів як складників освітнього процесу; надання організаційної та методичної допомоги науково-педагогічним працівникам Університету, зокрема з питань інтеграції, міжнародної співпраці та запровадження механізмів мотивації персоналу та студентів до участі у міжнародних проектах, обмінах тощо; сприяння формуванню сучасного науково-методичного забезпечення освітнього процесу; розроблення й реалізація спільних наукових досліджень, проектів, освітніх програм та участь у міжнародних наукових заходах і проектах.

                                                                                                                                      Прес-служба НАПН України