МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ НА ТЕМУ “ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ: ІСТОРИЧНІ, КУЛЬТУРНІ, ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ”

Сьогодні завершила свою роботу Міжнародна науково-практична конференція на тему “ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ: ІСТОРИЧНІ, КУЛЬТУРНІ, ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ”, 12-13 квітня 2023 року в Таврійському національному університеті імені В. І. Вернадського.

Метою Конференції є обговорення різних аспектів європейської інтеграції України, які зосереджені на вивченні процесу європеїзації, як однієї  з ключових стратегій України в її зовнішній політиці.

Пленарне засідання розпочалося із вітального слова Бортняка Валерія Анатолійовича – кандидата юридичних наук, доцента, ректора Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Він наголосив на значущості обраної тематики конференції та від імені адміністрації Університету побажав учасникам цікавих доповідей, жвавих дискусій та плідної співпраці.

Після вітальних слів ректора на пленарному засіданні були проголошені наукові доповіді, після яких відбулась активна наукова дискусія, основними доповідачами були:

  1. Даріуш В. Скальскі Доктор педагогічних наук, кандидат наук з фізичної культури, професор Вищої поморської школи, професор Академії фізичного виховання та спорту ім. Єнджея Снядецкєго, професор Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського Польсько-Українська співпраця в світлі Євроінтеграційних процесів в Україні
  2. Яремчук В’ячеслав Дмитрович Доктор політичних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу теорії та історії політичної науки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України Україна і євроінтеграція: четверта спроба
  3. Тодоров Ігор Ярославович Доктор історичних наук, професор, професор кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій, Ужгородський національний університет Євроатлантична інтеграція як запорука безпеки та модернізації України
  4. Горюнова Євгенія Олександрівна Директор навчально наукового гуманітарного інституту, кандидат історичних наук, доцент кафедри філософії та історії Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського Трансформація зовнішньої політики ЄС на тлі російсько-української війни

Під час конференції працювали три секції: 

ІСТОРИКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНА ПЛАТФОРМА

Модератор – к.і.н. Чеканов Всеволод Юрійович

  • Україна серед європейських фронтирів: контакти, обміни, інтеграція, співпраця • Внесок України до європейської інтелектуальної та художньої скарбниці • Україна та Європа: співпраця в освіті, культурі, спорті, бізнесі • Транскордонне співробітництво та європейська інтеграція України • Європейський історичний досвід України

ПОЛІТИКО-ПРАВОВА ПЛАТФОРМА

Модератор –  к.ф.н., доцент Тимошенко Тарас Сергійович

  • Правові науки в євроінтеграційному вимірі • Трансформація політичної системи України в процесі євроінтеграції; • Нові безпекові виклики для ЄС в контексті сучасної російсько-української війни • Україна та держави ЄС: багаторівневе співробітництво

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ПЛАТФОРМА

Модератор – к.псих.н., доцент Петрова Алла Сергіївна

  • Супровід особистості в умовах суспільних трансформацій • Особистісне зростання учасників освітнього процесу в системі міжнародної співпраці • Розвиток професійної та особистісної свідомості в інтеграційних процесах • Особливості надання соціально-психологічних послуг в умовах євроінтеграції

У конференції взяли участь відомі вчені, політики, представники громадських організацій та студенти. Процес євроінтеграції є складним і багатогранним. Однією з ключових тем конференції було обговорення стану реалізації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, виявлення проблем та перспективи подальшого розвитку співпраці. Окрім того, учасники конференції  дискутували про нові безпекові виклики для ЄС в контексті сучасної російсько-української війни та можливості, пов’язані  з європейською інтеграцією в різних галузях економіки, політики, права, культури, освіти тощо. Учасники конференції наголошували на важливісті продовження реформ, які підтримуватимуть європейські стандарти в Україні та сприятимуть її інтеграції з Європою.

 

Міжнародна науково-практична конференція “Євроінтеграційні процеси в Україні: історичні, культурні, політико-правові та психологічні аспекти” – важлива наукова подія для української наукової спільноти та чудова можливість обговорити проблеми та виклики, що стоять на шляху до європейської інтеграції України, щоб знайти спільні рішення для їх вирішення. Конференція також надихнула молодих науковців та студентів на подальші дослідження та розвиток євроінтеграційного процесу в Україні.

 

Ми висловлюємо подяку усім учасникам та організаторам за проведення такої важливої наукової події та бажаємо успіхів у подальших наукових дослідженнях!