НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ДО ДНЯ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ

Напередодні Дня Соборності України, 19 січня 2023 року, кафедра філософії та історії ННГІ разом з  Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України провела Всеукраїнську наукову конференцію «Соборність України: історія та сучасність». 

 

Участь в роботі Всеукраїнського наукового заходу взяли понад 50 науковців з різних регіонів України. До участі в роботі конференції долучилися студенти Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.

 

Програма наукової конференції

З вітальним словом до учасників конференції звернулися директор Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, віце-президент Національної академії наук України Олег РАФАЛЬСЬКИЙ та директор Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, доктор філософських наук, професор Ігор  КУДРЯ    Вони привітали учасників конференції від імені Президії НАН України та Ректора ТНУ імені В.І.Вернадського й наголосили на актуальності  проблеми, якій присвячена конференція, не лише з наукової, але й з політичної точки зору.

 

О.О. Рафальський побажав творчої наснаги учасникам наукової конференції та завершив свій виступ згадкою крилатого вислову давніх латинян: „Ubi сoncordia, ibi victoria!” (Де злагода, там перемога!). У своєму привітанні до учасників наукового заходу наголосив на політичній актуальності теми Всеукраїнської наукової конференції. Зазначив, що  День Соборності, як загальнодержавне свято, по-особливому сприймається нині, коли єдність народу України є необхідною передумовою перемоги у протистоянні воєнній агресії Росії проти нашої держави.

І. Г. Кудря наголосив на ролі історичної пам’яті у формуванні світогляду сучасної студентської молоді, відзначив продуманість програми конференції, всебічність запропонованих в ній тем виступів. На завершення свого звернення до учасників конференції І. Г. Кудря побажав успіхів в її роботі та висловив впевненість в її результативності.

 

З доповіддю «Феномен соборності України у політичному дискурсі» виступила головний науковий співробітник відділу теорії та історії політичної науки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, доктор історичних наук, професор Тетяна Анатоліївна Бевз.

 

Т. А. Бевз наголосила, що в нинішніх умовах  – повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну, нового розуміння та осмислення потребує політична сутність феномену соборності, національної та політичної єдності, згуртованості у відстоюванні територіальної цілісності країни. В умовах війни важливо розуміти цінність соборної української держави, її єдності. Збереження територіальної цілісності України, зміцнення єдності її регіонів, розмаїтість і відмінність яких склалися внаслідок історичних обставин, і надалі залишається актуальним та невідкладним завданням.

 

У виступах учасників конференції висвітлено низку наукових проблем в історичному та сучасному вимірах. Розвитку ідеї соборності України в роки Першої світової війни присвятив свій виступ доктор політичних наук, доцент В. Д. Яремчук – провідний науковий співробітник відділу теорії та історії політичної науки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.

 

Проблемам східногалицького питання у міжнародному практикумі (1920-х років) – кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри філософії та історії Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського  З. В. ЗАХОЖАЙ.

 

Інтерес учасників конференції викликали виступи професора кафедри міжнародних відносин і суспільних наук Національного університету біоресурсів і природокористування, доктора історичних наук, О. М. Любовець «Перша спроба анексії Криму в 1990-х роках як прояв імперських амбіцій РФ» та кандидата історичних наук, доцента кафедри філософії та історії Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського  Є. О. ГОРЮНОВОЇ – «Крим як невіддільна складова соборної України».

 

Більшість виступів учасників наукової конференції були присвячені подіям сучасності та ролі соборницьких ідей в процесах суспільної консолідації: «Соборність України у світлі цивілізаційного аналізу історії» – доктора історичних наук  В. Г. КОСМИНИ;

 

«Єврейська громада та соборність України: виклики сьогодення. Українські євреї у боротьбі проти російської агресії» – провідного наукового співробітника відділу етнополітології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, кандидата історичних наук  А. Ю. Подольського;

 

«Децентралізація в Україні: випробування війною» – кандидата  історичних наук, старшого наукового співробітника відділу теорії та історії політичної науки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України  М. В. Горбатюка та ін.

Політико-психологічним проблемам консолідації українського суспільства  на сучасному етапі державотворення присвятила свій виступ доктор психологічних наук,  провідний науковий співробітник Інституту соціальної та політичної психології НАПН України  О. В. Яремчук.

 

В онлайн-форматі до обговорення проблеми сучасних вимірів соборності України долучилися завідувач кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор політичних наук, професор А. С. Романюк («Трансформації політичних партій України напередодні війни: що далі?»), провідний науковий співробітник відділу теорії та історії політичної науки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, доктор політичних наук В. А. Гриневич («Соборність українських земель по-сталінськи (1939-1945)»), старший науковий співробітник відділу теорії та історії політичної науки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, кандидат політичних наук О.О.ЗоричКонцепція соборності як фактор суспільних трансформацій») та студенти ОП 052 – Політологія Дмитро ШАПОРКОВ та Максим КОДОЛА. Питання соціально-психологічних складових сучасних суспільно-політичних процесів були присвячені виступи   заступника директора з наукової роботи Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, доктора психологічних наук, члена-кореспондента НАПН України  Л. А. Найдьонової та професора Державного університету інфраструктури та технологій, доктора психологічних наук  М. І. Найдьонова.

 

Модерував наукову конференцію заступник директора з наукової роботи Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, доктор політичних наук, професор Ю. Ж. Шайгородський.

 

Тези виступів учасників планується оприлюднити у збірнику матеріалів Всеукраїнської наукової конференції «Соборність України: історія та сучасність».