ПРО ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ ДЛЯ ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ ДИРЕКТОРА БІБЛІОТЕКИ

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року № 1556-VII, наказу Міністерства освіти і науки України від 05 жовтня 2015 року № 1005 «Про затвердження Рекомендацій щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)» зі змінами, Положення щодо проведення конкурсного відбору для заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського та укладання з ними трудових договорів (контрактів) (далі – Положення), затвердженого Вченою радою Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського (протокол № 9 від 21 січня 2022 року, уведеного в дію наказом ректора Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського від 21 січня 2022 року № 11-ОД, рішення Вченої ради Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського (протокол № 3 від 27 жовтня 2022 року),  наказу від 28 жовтня 2022 року №122-ОД оголошується 01 листопада 2022 року проведення конкурсу для заміщення вакантної посади директора бібліотеки у Таврійському національному університеті імені В. І. Вернадського.

 

Вимоги до претендентів (професійну та/або освітню кваліфікацію, науковий ступінь, вчене звання, досвід роботи); перелік обов’язкових документів, що подаються для участі в конкурсі, зразок заяви; строк i спосіб подання заяви та документів, порядок їх розгляду, строк прийняття рішення визначені в Положенні, розміщеному на офіційному веб-сайті Університету.

 

Строк подання заяв та документів для участі в конкурсі – до 30 листопада 2022 року.

 

Документи подавати до відділу кадрів Університету за адресою: вул. Джона Маккейна, 33, м. Київ, 01042, (кім. 103, 105, тел. (044) 529 05-16), http://tnu.edu.ua , e-mail: crimea.tnu@gmail.com.