РЕЄСТРАЦІЯ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ЄДИНОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ТА/АБО ЄДИНОГО ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ У 2021 РОЦІ

NOVINI_9_0

У 2021 році реєстрація вступників для складання Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) та/або єдиний вступний іспит (ЄВІ) триватиме

з 11 травня до 3 червня.

Для успішної реєстрації дійте за алгоритмом.

1.        Сформуйте комплект реєстраційних документів:

–    заповнена заява-анкета з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка (додається);

–    документ, що посвідчує особу;

–    облікова картка платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються отримувати реєстраційний номер облікової картки платника податків);

–     довідка, видана за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (для осіб, які завершують навчання в поточному році);

–     документ про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулих роках);

–     фотокартка для документів (кольорова або чорно-біла) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника;

–     медичний висновок за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі потреби створення особливих умов для складання ЄВІ/ЄВФФ).

2.        Надішліть на електронну адресу приймальної комісії скановані копії або фотокопії реєстраційних документів.

Увага! У темі листа обов’язково зазначте прізвище, ім’я, по батькові, а в тексті листа – прізвище, ім’я, по батькові та номер облікової картки платника податків (за наявності).

Перш ніж надіслати лист, обов’язково перевірте правильність даних, які зазначили у заяві-анкеті.

3.        Отримайте скановану копію екзаменаційного листка.

Представник приймальної комісії перевірить наявність необхідних для реєстрації документів та правильність їх оформлення.

У разі успішної реєстрації вам буде надіслано скановану копію екзаменаційного листка на електронну адресу, зазначену в заяві-анкеті. Якщо в екзаменаційному листку ви виявите помилки, зверніться до приймальної комісії.

4. Отримайте оригінал екзаменаційного листка.

Оформлений екзаменаційний листок можна отримати особисто, звернувшись до приймальної комісії, або поштовим зв’язком, якщо ви зазначили про таку необхідність у заяві-анкеті.

Якщо ж під час перевірки документів буде установлено, що особа не має права брати участь у конкурсному відборі, то на електронну адресу, із якої надійшли документи, представник приймальної комісії надішле повідомлення про відмову в реєстрації із зазначенням причини відмови.

Для кожного учасника, який отримав екзаменаційний листок, на вебсайті Українського центру створюють інформаційну сторінку «Кабінет вступника», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

Електронна адреса приймальної комісії – pk@tnu.edu.ua