УКРАЇНА В СИСТЕМІ СУЧАСНОГО МІЖНАРОДНОГО ПРАВОПОРЯДКУ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

NOVINI_9_0

18 грудня на базі навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного університету В. І. Вернадського під керівництвом завідувача кафедри спеціально-правових дисциплін, доктора юридичних наук, старшого наукового співробітника Бусол Олени Юріївни – пройшла Всеукраїнська науково-практична конференція на тему: “Україна в системі сучасного міжнародного правопорядку та Європейської інтеграції: загальнотеоретичні та практичні проблеми“. Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції була присвячена темі євроінтеграції, яка наразі є все більше актуальною та практично значущою для всіх сфер суспільного та державного життя, для кожної окремо взятої галузі та сектору державної політики.

В конференції взяли участь більше 20 вузів України та директор департаменту регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Пєтков Сергій Валерійович. Активну участь у заході взяли вітчизняні та зарубіжні науковці і практики – працівники правоохоронних органів, працівники міністерств і відомств, законотворці такі як: Карпенко Микола Іванович – кандидат юридичних наук, професор кафедри, в.о. завідувача кафедри кримінального права, кримінології, цивільного та господарського права ВНЗ «Національна академія управління»; Романюк Богдан Васильович – кандидат юридичних наук, доцент, заслужений юрист України, професор кафедри транспортного права та логістики Національного транспортного університету; Бантишев Олександр Федорович -кандидат юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник Науково-організаційного центру Національної академії Служби безпеки України (Лауреат премії імені Ярослава Мудрого, співавтор Кримінального кодексу України); Федоренко Владислав Леонідович – доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, директор Департаменту науково-дослідного Центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності; Кривов’яз Оксана Василівна – кандидат юридичних наук, головний спеціаліст відділу представництва інтересів держави в судах України Управління судової, аналітично-правової роботи та міжнародного співробітництва Головного територіального управління юстиції у місті Києві; Бунякіна Олена В’ячеславівна – голова правління Громадської спілки «Міжнародно-інтеграційний центр»; Кременовська Ірина Володимирівна – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, директор Центру економіко-правових досліджень та інші.

Всеукраїнська науково-практична конференція “Україна в системі сучасного міжнародного правопорядку та Європейської інтеграції: загальнотеоретичні та практичні проблеми ” відбулася на високому науковому і організаційному рівні, вона стала ареною жвавих дискусій, обміну думками з проблем, що піднімалися під час її роботи. Проведення таких наукових заходів є надзвичайно корисним для доведення до наукової спільноти результатів власних наукових досліджень, а також формування і розвитку здібностей студентів до науково-дослідної роботи.

Користуючись нагодою, завідувач кафедри спеціально-правових дисциплін Бусол Олени Юріївни та науково-педагогічні працівники Кафедри хочуть висловити слова подяки в.о. ректора пану Казаріну Володимиру Павловичу, першому проректору Скакун Юлії Володимирівні за її самовідданість та професіоналізм та Іляшку Олександру Олександровичу за підтримку в організації конференції!