УСПІШНЕ ПРОВЕДЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

NOVINI_9_0

21-22 листопада 2019 року у Таврійському національному університеті імені В.І. Вернадського відбулась третя міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні аспекти та практичні проблеми управління, економіки та природокористування в Україні».

Роботу конференції оголосив відкритою Горник Володимир Гнатович, доктор наук з державного управління, доцент, директор навчально-наукового інституту управління, економіки та природокористування ТНУ ім. В.І. Вернадського, зазначивши встановлену в Університеті традицію, яка щорічно об’єднує науково-педагогічних працівників, студентів, аспірантів, докторантів Таврійського національного університету, відомих вчених та практиків економіки та публічного управління.

Привітав учасникам конференції тимчасово виконуючий обов’язки ректора ТНУ ім. В.І. Вернадського Володимир Павлович Казарін. Особливо він відзначив роль, яку відіграють переселені з окупованих територій вищі заклади освіти у сприянні підвищенню якості освіти, що є головною умовою забезпечення ефективності системи публічного управління та, зокрема, економіки країни.

Учасники конференції заслухали цікаві доповіді науковців-практиків державного управління та економіки. Мазур Валерій Леонідович, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України, екс-міністр промисловості України висвітлив невирішені наукові проблеми в питаннях розвитку науки та освіти в Україні. Бодров Володимир Григорович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки підприємництва Університету державної фіскальної служби України, заслужений діяч науки і техніки України закцентував увагу на проблемі соціально-економічної нерівності та можливих шляхах її вирішення в Україні. Пащенко Юрій Євгенович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, підприємництва та природничих наук навчально-наукового інституту управління, економіки та природокористування ТНУ ім. В.І. Вернадського виділив пріоритетні напрями розвитку економіки Украйни. У своєму виступі Кочарян Інна Сергіївна, доктор економічних наук, доцент, перший проректор Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого представила власне бачення щодо концепції макроекономічного планування та прогнозування в управлінні системою вищої освіти України. Парубчак Іван Орестович, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького зосередив увагу учасників на публічному управлінні в системі виховання студентської молоді у державній гуманітарній політиці в Україні. Кендюхов Олександр Володимирович, доктор економічних наук, професор, Віце-президент з питань інтеграції науки та бізнесу Українського національного комітету Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine) запропонував нове бачення щодо стратегії податкової політики в Україні. Цікаве бачення етичного лідерства в публічній службі: нові виклики для України висвітлила Василевська Тетяна Едуардівна, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління та публічної служби Національної академії державного управління при Президентові України. Проблеми та перспективи сталого розвитку об’єднаних територіальних громад проаналізував у доповіді Хлобистов Євген Володимирович, доктор економічних наук, професор, доктор хабілітований з економіки Вищої Школи Економіки та Гуманітаристики, м. Бельсько-Бяла, Польща, професор кафедри екології факультету природничих наук НУ “Києво-Могилянська Академія”.

Новітні підходи щодо вирішення проблем публічного управління, економіки та природокористування, запропоновані на пленарному засіданні були обговорені під час роботи секцій та круглого столу.