ВІДБУЛАСЯ V МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ, ЕКОНОМІКИ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

NOVINI_9_0

    30 листопада 2021 року в Таврійському національному університеті імені В. І. Вернадського відбулася V міжнародна науково-практична конференція ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ, ЕКОНОМІКИ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ. Вітаючи учасників конференції, ректор університету В. А. Бортняк відзначив, що конференція з теоретичних та практичних проблем управління, економіки та природокористування в Україні стала доброю традицією, яку Інститут управління, економіки та природокористування буде надалі примножувати та розвивати. В. А. Бортняк висловив побажання, що даний щорічний захід сприятиме розширенню співпраці між Таврійським національним університетом та багатьма іншими закладами вищої освіти, консолідації наукової та освітянської спільноти, творчому зростанню молодих науковців та студентів.

Привітання учасникам конференції висловили також Домбровська Світлана Миколаївна, доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, проректор Національного університету-начальник навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України та Кисельов Володимир Борисович, доктор технічних наук, професор, директор навчально-наукового інституту муніципального управління та міського господарства Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Вони побажали всім плідної співпраці та вагомих творчих здобутків.

    Вже протягом п’яти років конференція стала творчим майданчиком, до роботи якого залучається широке коло учасників – від відомих вчених, які викладають свої вагомі наукові здобутки, до студентів, які вперше пробують свої сили у науковій сфері, здійснюють апробацію дипломних робіт та здобувають початковий досвід наукового дослідження.

    Пленарне засідання відкрила Т. Е. Василевська, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічної політики КНУ імені Тараса Шевченка, наголосивши, що в контексті реалізації в нашій країні належного врядування важливим постає створення простору довіри між державою, місцевим самоврядуванням та громадянами, що спонукатиме до активізації суб’єктів взаємодій, обмеження владних повноважень, усвідомлення цінності та вияву поваги до кожного члена співтовариства, залучення громадян до участі в колективних рішеннях, до дій з їхньої реалізації та до здійснення контролю за їх виконанням.

    Питання оптимізації фінансування форсайт-проєктів сталого розвитку висвітлив Д. В. Клиновий, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, доцент, провідний науковий співробітник відділу методології сталого розвитку ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України».

    Проблеми дефіциту питної води та доступність водних ресурсів в Криму за роки анексії структурував Хлобистов Євген Володимирович, доктор економічних наук, професор, доктор хабілітований з економіки Вищої Школи Економіки та Гуманітаристики, м. Бельсько-Бяла, Польща, професор кафедри екології факультету природничих наук НУ “Києво-Могилянська Академія”.

Про особливості стратегічного управління в системі менеджменту сучасного підприємства повідомила Шафранова Катерина Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, директор Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету «Україна».

    Сучасний стан та перспективи впровадження другого рівня накопичувальної пенсійної системи в Україні охарактеризував Путинцев Анатолій Васильович, кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри «Фінанси та облік» навчально-наукового інституту управління, економіки та природокористування ТНУ імені В.І. Вернадського.

Проблеми формування інституційної матриці неоіндустріального розвитку в емерджентній економіці цікаво висвітлив Бодров Володимир Григорович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки підприємництва Університету державної фіскальної служби України, заслужений діяч науки і техніки України.

    Про особливості підготовки та розвитку кадрів державного управління в умовах цифрової економіки розповів Дєгтяр Андрій Олегович, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри публічного управління та підприємництва Національного аерокосмічного університету ім. Н. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

Особливої уваги заслуговує участь студентів університету у конференції. Так, студентка магістерської програми зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» кафедри публічного управління та економіки навчально-наукового інституту управління, економіки та природокористування ТНУ імені В.І. Вернадського Зінченко Ганна Юріївна цікаво розповіла про деякі питання здійснення державного контролю за діяльністю політичних партій: прозорість діяльності та звітність.

    Студентка кафедри менеджменту організацій і адміністрування спеціальності «Менеджмент» Бакалова Владислава Олексіївна розкрила систему обліку та контролю в управлінні підприємством.

На сьогоднішній день конференція є потужною платформою для обміну думками між представниками різних наукових шкіл, вироблення комплексного бачення сучасних проблем сталого розвитку, економіки, фінансової сфери, менеджменту, публічного управління, туризму, готельно-ресторанної сфери та інших проблем, які, як правило, мають міждисциплінарний характер, шляхів їх ефективного вирішення на науковій основі.