ВИСНОВКИ ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ МОН ПРО ПІДСУМКИ ПЕРВИННОЇ АКРЕДИТАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ (СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА»)

NOVINI_9_0

Відповідно до підпункту 20 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту» та пункту 4 Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах», Наказу Міністерства освіти та науки України від 24 травня 2019 р. 676-л «Про проведення акредитаційної експертизи у Таврійському національному університеті імені В. І. Вернадського», утворена експертна комісію з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Теплоенергетика зі спеціальності 144 Теплоенергетика за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

Комісія у період з 3 по 5 червня 2019 року розглянула подану Таврійським національним університетом імені В. І. Вернадського акредитаційну справу та провела безпосередньо на місці експертне оцінювання відповідності освітньої діяльності цього закладу вищої освіти вимогам до акредитації освітньо-професійної програми «Теплоенергетика» зі спеціальності 144 «Теплоенергетика» за першим (бакалаврським) рівнем.

Висновки експертної комісії МОН про підсумки первинної акредитаційної експертизи (спеціальність «Теплоенергетика»).