ВСТУП НА ОСНОВІ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА, ФАХОВОГО МОЛОДШОГО ТА МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА. ВСТУП НА ІНШІ ФОРМИ НАВЧАННЯ (КРІМ ДЕННОЇ). ІНШІ УМОВИ ВСТУПУ

ВСТУП НА ОСНОВІ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА, ФАХОВОГО МОЛОДШОГО ТА МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА
 
Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра за бюджетні кошти та за рахунок цільових пільгових державних кредитів прийом заяв і документів розпочинається 29 липня i закінчується о 18:00 23 серпня.
 
Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або місцевого бюджету здійснюються не пізніше 02 вересня.
 
Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 18:00 07 вересня.
 
Зарахування вступників за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) проводиться 09 вересня.
 
Зарахування вступників на контракт відбувається не пізніше ніж 30 вересня.
 
Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за контрактною формою, відбувається не пізніше ніж 21 вересня.
 
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на контракт на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції, здійснюється не раніше 18:00 07 вересня.
 
ВСТУП НА ІНШІ ФОРМИ НАВЧАННЯ (КРІМ ДЕННОЇ)
 
Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за іншими (крім денної) формами здобуття освіти за кошти державного або регіонального бюджету або за рахунок цільових пільгових державних кредитів не відрізняються від строків прийому документів на денну форму навчання.
 
Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на контракт визначаються правилами прийому відповідного закладу освіти.
 
При цьому:
  • прийом документів починається не раніше 29 липня;
  • тривалість кожної сесії прийому документів становить не більше 30 днів;
  • зарахування проводиться не пізніше ніж через 15 днів після завершення чергової сесії прийому заяв і документів, протягом яких проводиться конкурсний відбір, але не пізніше 30 листопада 2022 року.

 

ІНШІ УМОВИ ВСТУПУ

Для тих категорій вступників, для яких строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання не встановлені, строки визначаються правилами прийому закладу освіти.

 
При цьому зарахування (переведення) на навчання за державним замовленням закінчується не пізніше ніж 01 листопада.
 
Зарахування на контрактну форму навчання закінчується не пізніше ніж 30 листопада.
 
Реєстрація та робота електронних кабінетів вступників закінчується 31 жовтня 2022 року.