ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ В РОБОТІ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «СОБОРНІСТЬ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ»

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ В РОБОТІ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

«СОБОРНІСТЬ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ»

 

Конференція відбудеться 19 січня 2023 року в приміщенні Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України за адресою – м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 8 (каб. 202).

 

Формат проведення конференції: онлайн/офлайн

Початок реєстрації – 10.30 

Початок роботи конференції – 11.00

 

Напрями роботи конференції

 • Політична актуальність проблеми соборності України. Шляхи реалізації в сучасних суспільно-політичних умовах ·
 • Соборність України: перші кроки втілення у революційну добу 1917–1920 рр.
 • „Радянська модель” соборності України: сутність і наслідки
 • Новий зміст ідеї соборності в умовах державної незалежності України
 • Виклики і загрози соборності України в умовах російсько-української війни
 • „Кримське питання” в контексті проблеми соборності України
 • Українське суспільство в умовах повоєнної трансформації та європейської інтеграції

 

Для участі у конференції необхідно до 14 січня 2023 р. надіслати  реєстраційну форму (заявку) учасника заходу на електронну адресу: sl_yaremchuk@ukr.net. За результатами конференції планується видання збірника матеріалів. Участь у конференції  безкоштовна.

 

Заявка учасника конференції:

Заявка учасника наукової конференції з міжнародною участю  «Соборність України: історія та сучасність».

У заявці необхідно вказати наступну інформацію:

 1. Прізвище;
 2. Ім’я;
 3. По-батькові;
 4. Місце роботи, посада;
 5. Науковий ступінь / вчене звання;
 6. Тема доповіді;
 7. Телефон, електронна пошта;

*Заявку надсилати окремим файлом і назвати її власним прізвищем (наприклад, Онищенко В.В._заявка).

Вимоги до оформлення матеріалів конференції:

 1. До друку приймаються матеріали обсягом до 0,4 др. арк.
 2. Матеріали мають бути підготовлені у форматі А4 за допомогою редактора Мicrosoft Word. Поля – 2 см з усіх сторін. Шрифт ̶ Тіmes New Roman. Кегль  ̶  14 рt. Міжрядковий інтервал  ̶  1, 5. Абзацний відступ  ̶ 1, 25. Сторінки не нумеруються.
 1. Структура матеріалів:
 • прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання, посада, установа (шрифт ̶ Тіmes New Roman; кегль ̶ 14 рt; міжрядковий інтервал 1; вирівнювання  ̶  за правим краєм);
 • назва (усі великі літери; шрифт  ̶  Тіmes New Roman; напівжирний; кегль  ̶ 14 рt; міжрядковий інтервал 1; вирівнювання по центру);
 • текст матеріалів (шрифт ̶ Тіmes New Roman; кегль ̶ 14 рt; міжрядковий інтервал  ̶ 1,5; вирівнювання  ̶  по ширині);
 • список використаних джерел (шрифт ̶ Тіmes New Roman; кегель 14 рt; міжрядковий інтервал – 1,5).
 1. Список використаних джерел наводиться у кінці тексту мовою оригіналу. Використані джерела нумеруються відповідно до порядку згадування у тексті. Посилання на джерело та сторінки у ньому подаються у квадратних дужках за текстом. Посилання оформлюються згідно з ДСТУ 8302-2015 Бібліографічне посилання.

*Матеріали надсилати окремим файлом і назвати власним прізвищем (наприклад, Онищенко В.В. _матеріали)

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Секретарі:

Яремчук В’ячеслав Дмитрович (050)410-50-68; sl_yaremchuk@ukr.net

Захожай Зореслава Володимирівна zakhozhay.zoreslava@tnu.edu.ua