ЗАСІДАННЯ КАФЕДР ЩОДО ПОПЕРЕДНЬОГО ОБГОВОРЕННЯ КАНДИДАТУР НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД

Відповідно до п. 6.1 Положення  щодо проведення конкурсного відбору для заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського та укладання з ними трудових договорів (контрактів), затвердженого рішення Вченої ради 21.01.2022 (протокол №9), введеного в дію наказом ректора № 11-ОД від 21.01.2022, відбудуться засідання кафедр щодо попереднього обговорення кандидатур на заміщення вакантних посад:

 

– професор кафедри слов’янської філології та журналістики – 19 вересня 2022 об 11:20, за адресою: м. Київ, вул. Джона Маккейна, 33, каб. 422;

 

– професор кафедри зарубіжної філології – 19 вересня 2022 об 11:20, за адресою: м. Київ, вул. Джона Маккейна, 33, каб. 421; 

 

– професор загальновузівської кафедри фізичного виховання, спорту та здоров’я людини – 19 вересня 2022 о 14:00, за адресою: м. Київ, вул. Джона Маккейна, 33, каб. 319;

 

– професор кафедри фінансів та обліку – 19 вересня 2022 о 14:00, за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 164, каб. 217;

 

– професор кафедри менеджменту та міжнародних економічних відносин – 19 вересня 2022 о 14:00, за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 164, каб. 204;

 

– професор кафедри публічного управління та економіки – 19 вересня 2022 о 16:00, за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 164, каб. 208;

 

– професор кафедри публічного та приватного права – 19 вересня 2022 о 13:30, за адресою: м. Київ, вул. Джона Маккейна, 33, каб. 212;

 

– професор кафедри філософії та історії – 19 вересня 2022 об 11:25, за адресою: м. Київ, вул. Джона Маккейна, 33, каб. 213;

 

– професор кафедри психології, соціальної роботи та педагогіки – 19 вересня 2022 об 11:25, за адресою: м. Київ, вул. Джона Маккейна, 33, каб. 215.