Підвищення кваліфікації

Підвищення кваліфікації

Під підвищенням кваліфікації розуміється формальне і неформальне навчання, необхідне для того, щоб штат установи або колектив, задіяний в деякій програмі, був здатний виконувати повний спектр своїх службових обов’язків. Така підготовка є центральним компонентом розвитку організації і може включати формальне навчання, отримання другої освіти, переймання досвіду колег і інші види діяльності, що ведуть до змін в навичках і уміннях, які потім будуть використані на практиці.

Підвищення кваліфікації трудового колективу передбачає його навчання виконання нових завдань і повноцінному застосуванню сучасних технологій, а також вироблення професійної надійності і розвиток наявних умінь. У процесі підвищення кваліфікації необхідно навчитися не просто виконувати роботу прийнятим в даний час чином (професійний тренінг, спрямований на виконання конкретних завдань), а постійно змінювати і удосконалювати методи роботи, покращуючи її якість

Форми підвищення кваліфікації: очна (курси підвищення кваліфікації, семінари, творчі групи, тренінги тощо), дистанційна (дистанційні курси, онлайнові конференції, вебінари тощо), очно-дистанційна (поєднання очної та дистанційної форм навчання – очно-дистанційні курси).

 

Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського пропонує підвищення кваліфікації за акредитованими напрямами (спеціальностям) та  освітніми програмами.

Курси спрямовані на підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, інших профільних фахівців, зокрема, зареєстрованих безробітних з вищою освітою.

Форма навчання на період воєнного стану – дистанційна.

 

Перелік документів для зарахування на навчання:

  • Заява ;
  • Документи про вищу освіту;
  • Копія паспорта;
  • 1 фото 3Х4.

 

Зарахування на навчання – протягом року.

 

ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ