Післядипломна освіта

Підвищення кваліфікації

Під підвищенням кваліфікації розуміється формальне і неформальне навчання, необхідне для того, щоб штат установи або колектив, задіяний в деякій програмі, був здатний виконувати повний спектр своїх службових обов’язків. Така підготовка є центральним компонентом розвитку організації і може включати формальне навчання, отримання другої освіти, переймання досвіду колег і інші види діяльності, що ведуть до змін в навичках і уміннях, які потім будуть використані на практиці.

Підвищення кваліфікації трудового колективу передбачає його навчання виконання нових завдань і повноцінному застосуванню сучасних технологій, а також вироблення професійної надійності і розвиток наявних умінь. У процесі підвищення кваліфікації необхідно навчитися не просто виконувати роботу прийнятим в даний час чином (професійний тренінг, спрямований на виконання конкретних завдань), а постійно змінювати і удосконалювати методи роботи, покращуючи її якість

Форми підвищення кваліфікації: очна (курси підвищення кваліфікації, семінари, творчі групи, тренінги тощо), дистанційна (дистанційні курси, онлайнові конференції, вебінари тощо), очно-дистанційна (поєднання очної та дистанційної форм навчання – очно-дистанційні курси).

 

Неформальна освіта – це освіта, яка здобувається, як правило, за освітніми програмами та не передбачає присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися присвоєнням професійних та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій. Вона допомагає швидко і вчасно отримати необхідні знання відповідно до потреб тут і зараз.

Форми неформальної освіти: очна (тренінги, майстер-класи, семінари, майстерні тощо), дистанційна (дистанційні курси, вебінари).

Підвищення кваліфікації трудового колективу передбачає його навчання виконання нових завдань і повноцінному застосуванню сучасних технологій, а також вироблення професійної надійності і розвиток наявних умінь. У процесі підвищення кваліфікації необхідно навчитися не просто виконувати роботу прийнятим в даний час чином (професійний тренінг, спрямований на виконання конкретних завдань), а постійно змінювати і удосконалювати методи роботи, покращуючи її якість

Форми підвищення кваліфікації: очна (курси підвищення кваліфікації, семінари, творчі групи, тренінги тощо), дистанційна (дистанційні курси, онлайнові конференції, вебінари тощо), очно-дистанційна (поєднання очної та дистанційної форм навчання – очно-дистанційні курси).

Університет третього віку

Основною метою соціального проекту «Університет третього віку» – реалізація принципу навчання людей старшого віку впродовж усього життя та підтримка фізичних, психологічних та соціальних здібностей.

Університет третього віку надає студентам 55+  необхідні для повноцінного існування в сучасному світі знання та усвідомлення, що життя продовжується і межі пізнання не існує.

Університет третього віку дозволить старшому поколінню розкрити у собі ті таланти, які були притиснуті сірими буднями, роботою, клопотами і родинними проблемами, а також адаптуватися до викликів сьогодення.

У рамках проекту студентам 55+ запропоновано широку та різноманітну програму навчання, кіно-кейси й багато цікавих заходів.