Платформи та сервіси дистанційної освіти

ДИСТАНЦІЙНІ ПЛАТФОРМИ ДЛЯ НАВЧАННЯ, САМОРОЗВИТКУ ТА ОТРИМАННЯ ДОПОМОГИ Й ПЕРЕВІРЕНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 

https://mon.gov.ua/ua/news/distancijni-platformi-dlya-navchannya-samorozvitku-ta-otrimannya-dopomogi-j-perevirenoyi-informaciyi

 

Ресурс, де зібрана вся інформація щодо дистанційної освіти від Google “Навчайся з дому” https://teachfromhome.google/intl/uk/