Кафедра філософії та історії професорсько-викладацький склад

ЗАХОЖАЙ Зореслава Володимирівна

Завідувачка кафедри філософії та історії, кандидат історичних наук, доцент.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему «Політика радянського партійно-державного керівництва щодо Східної Галичини і міжвоєнний період (1921-1939 рр.)» Спеціальність 07.00.01 – історія України. Коло наукових досліджень: історія України, українська та світова культура.

Опубліковано близько 100 наукових та науково-методичних робіт з історії України, історії мистецтва, історії спорту, української та зарубіжної культури.

КОСМИНА Віталій Григорович

Доктор історичних наук, доцент.

Доцент кафедри філософії та історії Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук на тему «Методологія цивілізаційного аналізу історичного процесу» зі спеціальності 07.00.01 – всесвітня історія.

Фахівець у галузі історії цивілізацій, історії сучасного світу, теорії та методології історію. Автор понад 110 наукових публікацій.

РУСНАЧЕНКО Анатолій Миколайович

Доктор історичних наук, доцент, академік Академії наук вищої школи України.

Доцент кафедри філософії та історії Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук на тему «Національно-визвольний рух в Україні. Середина 1950-х- початок 1990-х років» зі спеціальності 07.00.01. «Історія України» (1999).

КУДРЯ Ігор Георгійович

Доктор філософських наук, професор

Професор кафедри філософії та історії Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук на тему «Феномен господарства: соціально-філософська концептуалізація» зі спеціальності 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії (2014).

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук на тему: «Сучасні концепції посткапіталістичного суспільства: соціально-філософський аналіз» за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії (2005).

ТАРАСЮК Лариса Сергіївна

Доктор філософських наук, професор,

Доцент кафедри філософії та історії Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук по темі: «Креативність як феномен людського буття в культурі» (2011 р.) за спеціальністю 26.00.01 – теорія та історія культури (філософські науки). Вчене звання доцента по кафедрі соціально-гуманітарних дисциплін (2014).

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук на тему: «Цілісність та андрогінність у буттєвих констеляціях людини» зі спеціальності  09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури (2017). У 2021 р. отримала вчене звання професора по кафедрі філософії та історії.

Має понад 90 наукових публікацій, з них: 1 – одноосібна монографія, статті вміжнародних виданнях (Scopus, Web of Scienсe).

Сфера наукових інтересів – онтологія, філософська антропологія, філософія культури: проблема цілісності особистості; набуття власної ідентичності; креативність, самореалізація та творчі пошуки людини; життєвий світ особистості; створення культурного простору; світ смислів і цінностей людини; етичний та естетичний виміри особистості; філософія діалогу, етика спілкування.

ТИМЧЕНКО Сергій Михайлович

Доктор історичних наук, кандидат юридичних наук, професор,

 У 1995 р. у Чернівецькому державному університеті ім. Ю.Федьковича захистив докторську дисертацію на тему «Етносоціальні процеси в українському селі (60–80-ті рр. ХХ ст.)». У 1994–2005 рр. служив в органах внутрішніх справ Запорізького та Київського юридичних інститутів МВС України. 1994–2002 рр. – проректор з наукової роботи Запорізького юридичного інституту МВС України. У 2001 р. захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук у Харківському національному університеті внутрішніх справ на тему «Теоретико-правові проблеми взаємодії громадянського суспільства і правової держави в Україні». З 2005 до 2011 рр. – ректор Запорізького національного університету. Коло наукових інтересів С.М. Тимченка: дослідження аграрної історії України новітньої доби та теоретико-правові проблеми взаємодії громадянського суспільства і правової держави в Україні. Автор понад 70 наукових праць, 11 монографій та навчальних посібників, серед них: «Громадянське суспільство і правова держава в Україні» (2001), «Верховна Рада і конституційний процес в Україні: 1990–1996 роки» (2002), «Судові та правоохоронні органи України» (2008). Під його керівництвом захищено 11 дисертацій. У 2007 р. присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України». У 2009 р. Нагороджений орденом Запорізької облради «За заслуги перед Запорізьким краєм» ІІ ступеня.

ШАПОВАЛОВА Алла Миколаївна

Кандидат політичних наук, доцент.

Доцент кафедри філософії та історії Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського,

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук  по темі: «Еволюція публічної природи самоврядної влади України в умовах впливу глобального громадянського суспільства» зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси (2009). Вчене звання доцента по кафедрі політології, соціології та соціальної роботи (2019).

Має понад 90 наукових і науково-методичних праць, з них: методичні комплекси, тези, книги, статті у фахових, вітчизняних та міжнародних виданнях (SCOPUS Web of Sсience).

Коло наукових інтересів – PR, політична конфліктологія, політичні інститути і процеси, громадянське суспільство, місцеве самоврядування, економічна та регіональна політика, політична психологія.

ТИМОШЕНКО Тарас Сергійович

Кандидат філософських наук, доцент.

Доцент кафедри філософії та історії Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук на тему «Мораль як інтеграційний чинник соціально-політичної стабільності» зі спеціальності – 09.00.03, соціальна філософія та філософія історії (2004).

Коло наукових досліджень політичний процес, демократичне суспільство, мораль і політика, культурно-цивілізаційна парадигма.

ЧЕКАНОВ Всеволод Юрійович

Кандидат історичних наук

Старший викладач кафедри філософії та історії Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему «Візантиністика в Київському університеті Св. Володимира (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)» зі спеціальності 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни (2009).

ЧИРКО Богдан Володимирович

Кандидат історичних наук, доцент.

Доцент кафедри філософії та історії Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського

 

КУЦ Віктор Анатолійович

Кандидат філософських наук.

Викладач кафедри філософії та історії Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського.

Тема дисертації: «Праця як джерело формування естетично повноцінної особистості: соціально-філософський аспект». (2012 р.), Спеціальність: 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

ДОЦЕНКО Віктор Олегович

Доктор історичних наук, професор.

Професор кафедри філософії та історії навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського (за сумісництвом).

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук на тему «Єврейський громадський рух в Україні (60-ті рр. ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.)»  зі спеціальності 07.00.01 – Історія України, (2015).

ВИНОГРАДНА Карина Андріївна

Лаборант кафедри філософії та історії