Проведення захисту дисертації Анісімова В’ячеслава Олександровича

 

Спеціалізована вчена рада для проведення захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Анісімова В’ячеслава Олександровича створена наказом ректора від 28 березня 2024 року № 45-ОД відповідно до рішення Вченої ради Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського від 21 березня 2024 року (протокол №10).

 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії Анісімова В. О. на тему: «Удосконалення механізмів взаємодії органів публічної влади з громадськістю  у антикорупційній діяльності» за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування. Трансляція здійснюватиметься за посиланням.

 

Захист дисертаційної роботи Анісімова В’ячеслава Олександровича відбудеться 14 травня 2024 року об 14:00 за адресою:

м. Київ, вул. Джона Маккейна, 33, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, корпус 1, аудиторія 220

Горник Володимир Гнатович – доктор наук з державного управління, професор, директор навчально-наукового інституту управління, економіки та природокористування Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського – голова разової спеціалізованої вченої ради;

 

Євмєшкіна Олена Леонідівна – доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри публіч­ного управління та економіки Таврійського національного університету імені В. І. Вернад­сь­кого – рецензент;

 

Сімак Сергій Васильович – доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління та економіки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського – рецензент;

 

Дегтяр Олег Андрійович – доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника – офіційний опонент;

 

Котукова Тетяна Валентинівна – кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри публічної політики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна – офіційний опонент.

Рецензія 1

Рецензія

Рецензія  з накладеним кваліфікованим електронним підписом

Протокол створення та перевірки кваліфікованого електронного підпису

Рецензія 2

Рецензія

Рецензія  з накладеним кваліфікованим електронним підписом

Протокол створення та перевірки кваліфікованого електронного підпису

 

 

 

 

 


Відповідальний за інформаційне наповнення сторінки: завідувач аспірантури, докторантури