Проведення захисту дисертації Кучерявого Володимира Миколайовича

Спеціалізована  вчена  рада  для  проведення  захисту  дисертації  на  здобуття  ступеня доктора  філософії  Кучерявого  Володимира Миколайовича  створена  наказом  ректора  від 28 листопада 2023 року № 193-ОД відповідно до рішення Вченої ради Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського від 23 листопада 2023 року (протокол №5).

 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії Кучерявого В. М. на тему: «Формування механізмів цивілізованого лобізму в органах державної влади України» за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування. Трансляція здійснюватиметься за посиланням.

 

Захист дисертаційної роботи Кучерявого Володимира Миколайовича відбудеться 29 грудня 2023 року об 12:00 за адресою:

м. Київ, вул. Джона Маккейна, 33, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, корпус 1, аудиторія 220

Горник Володимир Гнатович – доктор наук з державного управління, професор, директор нав­чально-наукового інституту управ­ління, економіки та природо­користування Таврійського національного університету імені В. І. Вернад­сь­кого – голова разової спеціалізованої вченої ради;

 

Євмєшкіна Олена Леонідівна – доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри публіч­ного управління та економіки Таврійського національного університету імені В. І. Вернад­сь­кого – рецензент;

 

Масик-Бєсова Марія Зіновіївна – кандидат наук з державного управління, учений секретар Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського – рецензент;

 

Яровой Тихон Сергійович – доктор наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри національної безпеки, менеджменту та публічного адміністрування Чернігівського інституту інформації, бізнесу і права ЗВО «МНТУ» – офіційний опонент;

 

Бондаренко Олександр Геннадійович – доктор наук з державного управління, доцент, начальник кафедри державної безпеки та оперативного мистецтва оперативного факультету Національної академії Національної гвардії України – офіційний опонент.

 

 

 

 

 


Відповідальний за інформаційне наповнення сторінки: завідувач аспірантури, докторантури