Проведення захисту дисертації Лупу Юліани Дмитрівни

Спеціалізована вчена рада для проведення захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Лупу Юліана Дмитрівна створена наказом ректора від 27 лютого 2024 року № 28-ОД відповідно до рішення Вченої ради Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського від 19 лютого 2024 року (протокол №9).

 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії Лупу Ю. Д. на тему: «Відступ від правових висновків верховного суду: процесуально-правовий аспект» за спеціальністю 081 Право. Трансляція здійснюватиметься    за посиланням.

 

Захист дисертаційної роботи Лупу Юліани Дмитрівни відбудеться 5 квітня 2024 року об 12:00 за адресою:

м. Київ, вул. Джона Маккейна, 33, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, корпус 1, аудиторія 220

Пєтков Сергій Валерійович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри публічного та приватного права Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського – голова разової спеціалізованої вченої ради;

Добрянська Наталія Валеріївна – кандидат юридичних наук, доцент, завідувач аспірантури, докторантури Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського – рецензент;

Теремецький Владислав Іванович – доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу міжнародного приватного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України – офіційний опонент;

Беззубов Дмитро Олександрович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного та адміністративного права Державного університету інфраструктури та технологій – офіційний опонент;

Бортник Надія Петрівна – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри теорії та історії держави і права Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова – офіційний опонент.

 

 

 

 

 


Відповідальний за інформаційне наповнення сторінки: завідувач аспірантури, докторантури