Проведення захисту дисертації Науменка Володимира Дмитровича

Спеціалізована вчена рада для проведення захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Науменка Володимира Дмитровича створена наказом ректора від 12 вересня 2023 року № 136-ОД відповідно до рішення Вченої ради Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського від 29 серпня 2023 року (протокол №1).

 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії Науменка В. Д. на тему: «Реалізація державної соціально-економічної політики на основі інструментарію стратегічного планування» за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування. Трансляція здійснюватиметься за посиланням.

 

Захист дисертаційної роботи Науменка Володимира Дмитровича відбудеться 19 жовтня 2023 року об 12.00 за адресою:

м. Київ, вул. Джона Маккейна, 33, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, корпус 1, аудиторія 220

Горник Володимир Гнатович – доктор наук з державного управління, професор, директор нав­чально-наукового інституту управ­ління, економіки та природо­користування Таврійського національного університету ім. В. І. Вернад­сь­кого – голова разової спеціалізованої вченої ради

 

Бєльська Тетяна Валентинівна – доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публіч­ного управління та економіки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернад­сь­кого – рецензент

 

Євмєшкіна Олена Леонідівна – доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри публіч­ного управління та економіки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернад­сь­кого – рецензент

 

Акімова Людмила Миколаївна – доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри трудових ресурсів та підприємництва Національного університету водного господарства та природокористування – офіційний опонент

 

Ткачова Наталія Миколаївна – доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри теорії та практики управління Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» – офіційний опонент

 

Наказ № 887 від 06.11.2023

 

 

 

 

 

 


Відповідальний за інформаційне наповнення сторінки: завідувач аспірантури, докторантури