Проведення захисту дисертації Семеняки Анни Геннадіївни

Спеціалізована вчена рада для проведення захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Семеняки Анни Геннадіївни створена наказом ректора
від 10 квітня 2024 року №54-ОД відповідно до рішення Вченої ради Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського від 08 квітня 2024 року (протокол №11).

 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії Семеняки А. Г. на тему: «Адміністративно-правовий статус детектива в державних правоохоронних інституціях в України» за спеціальністю 081 Право. Трансляція здійснюватиметься за посиланням.

 

Захист дисертаційної роботи Семеняки Анни Геннадіївни відбудеться 17 травня 2024 року об 12:00 за адресою:

м. Київ, вул. Джона Маккейна, 33, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, корпус 1, аудиторія 220

Пєтков Сергій Валерійович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри державно-правових і гуманітарних наук Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського – голова разової спеціалізованої вченої ради;

 

Губарєв Сергій Володимирович – кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри державно-правових та гуманітарних наук Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського – рецензент;

 

Вінгловська Олена Іванівна – кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри державно-правових і гуманітарних наук Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського – рецензент;

 

Масьондз Сергій Олександрович – доктор юридичних наук, професор, проректор з навчально-методичної, наукової роботи та якості освіти ПВНЗ “Університет сучасних знань” – офіційний опонент;

 

Лесько Наталія Володимирівна – доктор юридичних наук, професор, заступник директора з науково-педагогічної роботи Інституту права, психології та ііноваційної освіти Національного університету “Львівська політехніка” – офіційний опонент.

 

 

 

 

 


Відповідальний за інформаційне наповнення сторінки: завідувач аспірантури, докторантури