РОБОТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВЧЕНИХ РАД

      Протягом 2023-24 навчального року у спеціалізованих вчених радах відбулися успішні захисти дисертацій. У спеціалізованих вчених радах на здобуття ступеня доктора філософії з публічного управління та адміністрування відбулося п’ять захистів дисертацій. Усі здобувачі наукового ступеня отримали дипломи доктора філософії з публічного управління та адміністрування.
     Успішно працює новостворена спеціалізована вчена рада з державного управління Д 52.051.11. Протягом навчального року тут захищені одна докторська та одна кандидатська дисертації. Обидві за спеціальністю 25.00.02 – Механізми державного управління.