РЄМЄСКОВА Юлія Олексіївна

РЄМЄСКОВА Юлія Олексіївна

кандидат юридичних наук (2013 р.)

Riemieskova Yuliia

 

Досвід науково-педагогічної роботи:

 • 09.2013 – 9.12.2018 – асистент кафедри організації судових та правоохоронних органів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
 • 12.2018 – 29.01.2021 – асистент кафедри адвокатури Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
 • 02.2021 – 30.06.2021 – асистент кафедри приватного права Інституту управління та права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
 • 09.2021 – т.ч. – доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Національного авіаційного університету;
 • 10.2021 – т.ч. –  старший викладач кафедри публічного та приватного права Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського.

 

Підвищення кваліфікації:

 • Інститут післядипломної освіти НЮУ імені Ярослава Мудрого. Підвищення кваліфікації у школі професійної майстерності 2017-2018 рр., (сертифікат  № 1238 від 21.12.2018 р.); 
 • науково-педагогічне стажування в Куявському університеті у м. Влоцлавек. CERTIFICATE of completion of scientific and pedagogic internship on the topic. Innovative technologies in legal education: experience of the European Union countries: Internship proceedings, June 17-28, 2019. Wloclawek, Republic of Poland. За фахом “Юридичні науки»;
 • Міжнародна фундація виборчих систем (IFES). Тренінг з інтерактивних методик викладання. ХНУ імені В.Н. Каразіна, (сертифікат від 12. 12. 2019 р.);
 • НТУ «ХПІ» XVII Міжнародна школа-семінар «Сучасні педагогічні технології в освіті», (сертифікат від 31.01.2020 р.).

 

Досягнення:

 • автор понад 40 наукових публікацій у галузі права та педагогіки;
 • науковий керівник понад 100 наукових доповідей та статей студентів;
 • участь у роботі 30 науково-практичних конференціях;
 • розробник дистанційного курсу «Основи адвокатури» 2020 р. на платформі MOODLE для навчального електронного інформаційного комплексу (НЕІК);
 • член Спілки юристів України;
 • подяка за сумлінне виконання обов’язків, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2020 рік.
 • грамоти, Спілка юристів України, 2019 рік, 2020 рік.

 

ПУБЛІКАЦІЇ