035 «Філологія» (Східні мови та літератури (переклад включно), перша мова – арабська)

Офіційна назва освітньої програми: Східні мови та літератури (переклад включно), перша мова – арабська

 

Рівень вищої освіти: магістр

 

Придатність до працевлаштування:

Випускники програми можуть надавати послуги в професійній, літературно-видавничій, освітній галузях; на викладацьких, дослідних та адміністративних посадах у закладах вищої освіти; у друкованих та електронних засобах масової інформації, PR-агентствах, у різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, бібліотеках і архівах, мистецьких і культурних центрах, може працювати у найрізноманітніших галузях господарства, де потрібні послуги з перекладу і створення текстів арабською мовою, а також у туристичних фірмах, міжнародних організаціях, закордонних та регіональних представництвах тощо.

Можливість працевлаштування за групами професій (Національний класифікатор професій ДК 003:2010):

2310.2 викладач вищого навчального закладу

2444.1 молодший науковий співробітник (філологія, лінгвістика і літературознавство)

2444.2 перекладач

24559 редактор-перекладач

Перелік компонентів освітньої програми:

Обов’язкові компоненти:

 • Методологія та організація наукових досліджень у галузі
 • Психологія і педагогіка вищої школи
 • Культура мовлення: академічний та діловий дискурс української мови
 • Культура мовлення: академічний та діловий дискурс першої східної мови
 • Практика усного і письмового мовлення першої східної мови
 • Практика усного і письмового мовлення другої східної мови
 • Теорія та практика письмового і усного перекладу першої східної мови
 • Методика викладання східних мов та літератури у вищій школі

Вибіркові компоненти, що забезпечують фахові компетенції:

 • Новітня література країн Сходу / Ісламознавство / Сучасна драматургія країн першої східної мови
 • Редагування перекладів з першої східної мови / Техніка стилістичного редагування перекладів текстів першої східної мови / Переклад конференцій з першої східної мови
 • Поетика в розвитку східної поезії / Сучасна літературна критика країн Сходу / Сучасні напрямки літературознавчих досліджень країн Сходу / Порівняльне літературознавство країн Сходу
 • Проблематика в художньому перекладі / Полікритика художнього тексту першої східної мови / Проблеми перекладу текстів юридичного та економічного спрямування
 • Сучасна лінгвістика першої східної мови   / Комунікативні стратегії першої східної мови / Сучасні наукові школи другої східної мови / Корпусна лінгвістика
 • Основи перекладацького скоропису / Аспекти перекладу науково-технічних текстів першої східної мови / Жанрова теорія перекладу першої східної мови