051 Економіка

Спеціальність 051 «Економіка» спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців для роботи на підприємствах усіх форм власності, різного профілю та рівня, в проектних організаціях, консультативних центрах, наукових та освітніх закладах, зокрема у таких підрозділах та відділах: виробництва, планово-економічного розвитку; аналітичних досліджень; інформаційного забезпечення; міжнародних зв’язків; контролю якості та в інших підрозділах. Фахівці даного профілю, спеціалізуючись у сфері економіки, займаються широким колом питань, а саме: управляють економічними процесами; приймають інтегровані рішення в системі менеджменту; організовують економічні інформаційні системи; влаштовують пошук партнерів з бізнесу.

Освітня програма «Організація бізнесу» спеціальності 051 «Економіка» бакалаврського освітнього рівня передбачає підготовку висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців у сфері економіки та бізнесу, які володіють креативним економічним мисленням, теоретичними знаннями  та практичними навичками, необхідними для розв’язання завдань предметної області, організації та ефективного  ведення сучасного бізнесу.

Фахові дисципліни

Політекономія

Основи наукових досліджень

Вища математика

Історія економіки та економічної думки

Регіональна економіка

Макроекономіка

Мікроекономіка

Фінанси

Економіка агропромислового комплексу

Економіка промисловості

Економіка сфери послуг

Гроші і кредит

Бухгалтерський облік

Економіка праці та соціально-трудові відносини

Фінансово-економічний аналіз

Соціально-економічне прогнозування

Господарське право

Інвестиційний аналіз

Економіка суспільного сектору

Інвестиційна діяльність

Ціноутворення та цінова політика

 

Основні посади, на яких можуть працювати випускники

Економіст-статистик (прикладна статистика)

Економіст з праці, Економіст із збуту, Економіст з договірних та претензійних робіт, Економіст з матеріально-технічного забезпечення, Економіст з міжнародної торгівлі, Економіст з планування, Економіст з податків і зборів, Економіст з фінансової роботи,  Економіст із ціноутворення

Аналітик з фінансово-економічної безпеки

Фахівець з економічного моделювання екологічних систем 

Економіст з фінансової роботи 

Фахівець з розміщення продуктивних сил та регіональної економіки 

Інспектор з контролю за цінами

Помічник керівника підприємства (установи, організації)

Помічник керівника малого підприємства без апарату управління.

 

Місце працевлаштування:

підприємства будь-якої сфери діяльності та форми власності

Кабінет міністрів України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство фінансів України

державні установи (податкові адміністрації, інспекції, відділення пенсійного фонду)

страхові компанії

комерційні банки

інвестиційні компанії

аналітичні центри

 

Освітня програма «Розвиток бізнесу» спеціальності 051 «Економіка» магістерського освітнього рівня передбачає підготовку професіоналів з економіки, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і прикладними навичками, здатних вирішувати дослідницькі й управлінські завдання та проблеми функціонування економічних систем різного рівня.

Фахові дисципліни

Комерційна діяльність

Конкурентоспроможність підприємства

Стратегічне управління підприємством

Інноваційне підприємництво

Управління розвитком персоналу

Обґрунтування та розробка проектів розвитку компаній

 

Основні посади, на яких можуть працювати випускники

Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники

Менеджери (управителі) у сфері досліджень та розробок

Менеджери (управителі) з дослідження ринку та вивчення суспільної думки

Менеджер (управитель) (за видами та сферами діяльності)

Менеджер (управитель) (компанії, фінансової, освітньої, державної установи, власного бізнесу)

Методист з економічної освіти

Інспектор-методист, Інспектор середніх спеціальних та професійно-технічних навчальних закладів

Науковий співробітник-консультант (інтелектуальна власність)

Професіонали у сфері маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності

Науковий співробітник-консультант (економіка)

Економіст, Консультант з економічних питань

Фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва

Помічник керівника підприємства (установи, організації)

Тренер-методист (бізнес-тренер, інструктор бізнес-навчання, коуч, фасилітатор, модератор в навчально-тренувальних центрах, корпоративних університетах, відділах навчання і розвитку персоналу, освітніх підрозділах підприємств)

Місце працевлаштування: державні та приватні бізнес-структури,  Кабінет міністрів України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство фінансів України, заклади вищої освіти, дослідницькі центри.