061 Журналістика

 

Офіційна назва освітньої програми: Журналістика

 

Рівень вищої освіти: бакалавр

 

Придатність до працевлаштування:

Освітньо-професійна програма “Журналістика” може бути спрямована на підготовку фахівців таких професій:

51.2  Журналіст

2451.2 Коментатор

2451.2  Кореспондент

2451.2 Оглядач

2451.2 Редактор

(згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010)

Перелік компонентів освітньої програми:

Обов’язкові компоненти

Історія та культура України

Основи права

Філософія

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Університетські студії

Українська мова за професійним спрямуванням

Вступ до фаху: основи журналістики, типологія ЗМІ

Журналістська етика

Історія журналістики

Жанри журналістики

Практикум журналістської майстерності

Практикум усного мовлення в ефірних ЗМІ

Основи радіожурналістики

Основи тележурналістики

Міжнародна журналістика

Агітаційна журналістика

Медіаправо

Економіка і організація ЗМІ. Журналістський менеджмент

Культура мовлення сучасного журналіста

Практична стилістика та редагування

Історія української літератури

Історія зарубіжної літератури

Основи наукових досліджень

Курсова робота за спеціальністю

Курсова робота за спеціальністю

Практична підготовка:

Навчальна практика

Навчальна практика

Виробнича практика

Виробнича практика

Переддипломна практика

Підготовка до атестації

 

Вибіркові компоненти, що забезпечують фахові компетенції

Регіональні ЗМІ

Практична риторика

Теорія та практика редагування

Науково-популярна журналістика

Наукова журналістика

Інновації у цифрових медіа

Літературне редагування

Медіабезпека

Юридична журналістика

Науково-популярна журналістика

Журналістські розслідування