081 Право

 081 «ПРАВО»

 

Програма спеціальності 081 «Право» орієнтована на вивчення засад і доктрин національного права, а також змісту правових інститутів таких фундаментальних галузей права, як: конституційне право, адміністративне право і адміністративне процесуальне право, цивільне і цивільне процесуальне право, трудове право, кримінальне і кримінальне процесуальне право.

 

Спеціальність є затребуваною та перспективною, особливість напряму полягає у підготовці висококваліфікованих фахівців, які відповідають сучасним потребам та вимогам ринку праці. В процесі опанування спеціальності здобувачі вищої освіти набувають знань та навичок у галузі права, які передбачають широкі перспективи працевлаштування та розвитку кар’єри. Найбільш підготовлені студенти мають можливість працювати за фахом починаючи з вже з 3 курсу освітнього ступеня бакалавр «Права».

 

Наші студенти-випускники по закінченню навчання в Університеті, за умов, які визначені в законодавстві, можуть здійснювати професійну діяльність в наступних сферах, відповідно до класифікатора професій:

  1. Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі) вищі посадові особи громадських і самоврядувальних організацій, керівники підприємств, установ та організацій, керівники малих підприємств без апарату управління, менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів;
  2. Професіонали в галузі правознавства та прокурорського нагляду – адвокати, прокурори, судді, професіонали в галузі правоохоронної діяльності, професіонали кримінально-виконавчої служби, інші професіонали в галузі правознавства (юрист, юрист-міжнародник, інспектор праці (правовий), нотаріус, юрисконсульт);
  1. Інспектори правоохоронних органів, кримінально-виконавчої служби, воєнізованої охорони, приватні детективи та фахівці з дізнання – інспектори воєнізованої охорони та приватні детективи, інспектори правоохоронних органів та фахівці із дізнання, фахівці кримінально- виконавчої служби;
  2. Фахівці в галузі освіти та навчання.

 

Форма здобуття вищої освіти: денна та заочна.

 

Нормативний строк підготовки освітнього ступеня «Бакалавр» – 4 роки, «Магістр» – 1 рік і 5 місяців для денної та заочної форм навчання.