281 Публічне управління та адміністрування

Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців для публічного управління, здатних застосовувати стратегічні підходи до управлінської діяльності, професійно аналізувати, оцінювати та обґрунтувати управлінські рішення по реалізації політики держави на національному, регіональному та місцевому рівнях, організовувати діяльність органів публічного управління та організацій різних форм власності.

Освітня програма «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» бакалаврського освітнього рівня передбачає підготовку бакалаврів з публічного управління та адміністрування, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері публічного управління та адміністрування або у процесі навчання.

Фахові дисципліни

Вступ до публічного управління

Основи діяльності публічного службовця

Історія публічного управління

Організація роботи органу публічної влади

Основи наукових досліджень

Основи територіального управління

Етика публічного службовця

Громадянське суспільство: становлення та розвиток

Планування в публічному управлінні

Практика прийняття управлінських рішень

Інформаційні системи та технології в публічному управлінні

Аудит і оцінювання в органах публічної влади

Кадровий менеджмент в органах публічної влади

Основи електронного урядування

Управління змінами в органах публічної влади

Аналітичні методи в публічному управлінні

Документообіг в органах публічної влади

Основи управління національною безпекою

Антикризове управління в органах публічної влади

 

Основні посади, на яких можуть працювати випускники

Працівники апарату центральних органів державної влади;

Працівники апарату органів судової влади;

Працівники апарату місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування;

Адміністратори в органах державної влади та місцевого самоврядування;

Керівники малих підприємств без апарату управління;

Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів;

Професіонали державної служби, зокрема, консультанти в апараті органів державної влади, виконкому, помічники-консультанти народних депутатів України, радники у органах державної влади, спеціалісти державної служби, спеціалісти з питань персоналу державної служби;

Технічні фахівці в галузі управління.

 

Місце працевлаштування: міністерства; державні служби; державні агентства; державні інспекції; місцеві державні адміністрації; адміністративні апарати інших органів державної влади; виконавчі органи місцевих рад; апарати управління організацій та установ державного, приватного і громад­ського сектору

 

Освітня програма «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» магістерського освітнього рівня передбачає підготовку висококваліфікованих фахівців з публічного управління та адміністрування, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері публічного управління та адміністрування, налагоджувати ефективну співпрацю між органами публічної влади, бізнес-структурами та інститутами громадянського суспільства.

Фахові дисципліни

Право в публічному управлінні

Економіка та врядування

Основи наукових досліджень у галузі публічного управління

Публічна комунікація і ділова мова в публічному управлінні

Політика в публічному управлінні

Стратегічне управління

Публічна служба

Глобалізація управління суспільними процесами, євроінтеграція та безпека

Основи публічного управління

Реформи держави та суспільства

Ділова іноземна мова

 

Основні посади, на яких можуть працювати випускники

Керівні працівники апарату центральних органів державної влади;

Керівні працівники апарату органів судової влади;

Керівні працівники апарату місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування;

Адміністратори в органах державної влади та місцевого самоврядування;

Керівники малих підприємств без апарату управління;

Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів;

Професіонали державної служби, зокрема, консультанти в апараті органів державної влади, виконкому, помічники-консультанти народних депутатів України, радники у органах державної влади, спеціалісти державної служби, спеціалісти з питань персоналу державної служби;

Технічні фахівці в галузі управління.

Місце працевлаштування: міністерства; державні служби; державні агентства; державні інспекції; місцеві державні адміністрації; виконавчі органи місцевих рад; апарати управління організацій та установ приватного і громад­ського сектору.

 

Освітня програма «Територіальне управління та місцеве самоврядування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» магістерського освітнього рівня передбачає підготовку висококваліфікованих фахівців з публічного управління та адміністрування, які спроможні професійно, творчо й ефективно  розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері публічного управління та адміністрування, сприяти інноваційним процесам у суспільстві з метою покращення якості життя громадян на основі світових та європейських стандартів.

Фахові дисципліни

Право в публічному управлінні

Економіка та врядування

Основи наукових досліджень у галузі публічного управління

Публічна комунікація і ділова мова в публічному управлінні

Політика в публічному управлінні

Стратегічне управління

Публічна служба

Глобалізація управління суспільними процесами, євроінтеграція та безпека

Основи публічного управління

Територіальне управління та місцеве самоврядування

Ділова іноземна мова.

 

Основні посади, на яких можуть працювати випускники

Керівні працівники апарату центральних органів державної влади;

Керівні працівники апарату органів судової влади;

Керівні працівники апарату місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування;

Професіонали державної служби.

 

Місце працевлаштування: міністерства; державні служби; державні агентства; державні інспекції; місцеві державні адміністрації; виконавчі органи місцевих рад.

Освітньо-наукова програма «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітнього рівня доктора філософії спрямована на підготовку висококваліфікованих науковців і науково-педагогічних кадрів у галузі публічного управління та адміністрування шляхом проведення наукових досліджень та підготовки дисертацій на основі узагальнення та розвитку теоретичних, методологічних та науково-прикладних напрацювань у відповідній галузі.

 

Програма реалізується у невеликих групах дослідників та передбачає індивідуалізацію навчання аспірантів шляхом надання їм права широкого вибору освітніх компонентів з програм підготовки бакалаврів та магістрів публічного управління та адміністрування. Наукова складова освітньо-наукової програми передбачає здійснення власних наукових досліджень під керівництвом одного або двох наукових керівників з відповідним оформленням одержаних результатів у вигляді дисертації.

 

Фахові дисципліни

Філософія науки

Іноземна мова для наукового та ділового спілкування

Науковий дискурс української мови

Інформаційні технології в науковій діяльності

Методика дослідження та організація підготовки дисертаційної роботи

Педагогіка вищої школи

Механізми публічного управління у окремих сферах і галузях суспільного життя

Наука публічного управління та адміністрування: стан та розвиток

Концепції та моделі публічної служби

Регіональний та місцевий розвиток

Методологія публічного управління

 

Основні посади, на яких можуть працювати випускники

Вищі посадові особи державних органів влади

Вищі посадові особи громадських і самоврядувальних організацій

Керівні працівники апарату центральних органів державної влади

Керівні працівники апарату органів судової влади

Керівні працівники апарату місцевих органів державної влади

Керівники підрозділів в охороні здоров’я

Викладачі університетів та вищих навчальних закладів

Інші наукові співробітники в галузі навчання

Наукові співробітники (філософія, історія, політологія)

Професіонали держав­ної служби

Наукові співробітники (проекти та програми)

 

Місце працевлаштування: Офіс Президента України; Апарат Верховної Ради України; Секретаріат Кабінету Міністрів України; центральні органи виконавчої влади; місцеві державні адміністрації; виконавчі органи місцевих рад.