Бібліотека

В. о. директора бібліотеки

Соколан Віра Львівна

Щодо напрямків діяльності бібліотеки Університету!

 

Одним із найважливіших напрямків діяльності бібліотеки є забезпечення освітньої та наукової діяльності університету на основі якісного та оперативного задоволення інформаційних потреб студентів, професорсько-викладацького складу, аспірантів, науковців та співробітників вузу.

Успішною діяльністю бібліотеки залишається орієнтація на користувача, формування та збереження книжкового фонду. Бібліотека і надалі буде продовжувати модернізувати роботу, ефективно використовувати інформаційні ресурси, якісно формувати фонд навчальною та науковою літературою відповідно до вимог освітнього процесу.

В бібліотеці впроваджені нові послуги в напрямі підтримки освіти та досліджень, а саме широке використання віддалених е-ресурсів (EBSCO, Scopus, Web of Science, Springer, Science Direct, Bentham Science)

Наразі публікуються 7 серій наукових видань університету «Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського», які виходять 4-6 раз в рік, доступні в відкритому доступі у тому числі на сайті університету http://www.tnu.edu.ua/periodicni-vidanna-tnu (див.: ПЕРІОДИЧНЕ ВИДАННЯ/АРХІВ НОМЕРІВ).Шановні науковці! Вітаємо!

Згідно наказу МОН України ТНУ імені В. І. Вернадського продовжено доступ до електронних наукових баз даних Scopus.

Доступ до ресурсів наукометричних баз даних Scopus надається з локальної мережі університету та науково-технічної бібліотеки за веб-адресами:

https://www.scopus.com

Контакти

Електронна адреса:

 

 

 

 

 


Відповідальний за інформаційне наповнення сторінки: директор бібліотеки