Бібліотека

Директор бібліотеки

Костенко Ольга Григорівна

Щодо напрямків діяльності бібліотеки Університету

Одним із найважливіших напрямків діяльності бібліотеки є забезпечення освітньої та наукової діяльності університету на основі якісного та оперативного задоволення інформаційних потреб студентів, професорсько-викладацького складу, аспірантів, науковців та співробітників вузу.

Успішною діяльністю бібліотеки залишається орієнтація на користувача, формування та збереження книжкового фонду. Бібліотека і надалі буде продовжувати модернізувати роботу, ефективно використовувати інформаційні ресурси, якісно формувати фонд навчальною та науковою літературою відповідно до вимог освітнього процесу.

В бібліотеці впроваджені нові послуги в напрямі підтримки освіти та досліджень, а саме широке використання віддалених е-ресурсів (EBSCO, Scopus, Web of Science, Springer, Science Direct, Bentham Science)

Наразі публікуються 7 серій наукових видань університету «Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського», які виходять 4-6 раз в рік, доступні в відкритому доступі у тому числі на сайті університету http://www.tnu.edu.ua/periodicni-vidanna-tnu (див.: ПЕРІОДИЧНЕ ВИДАННЯ/АРХІВ НОМЕРІВ).

 

Шановні науковці! Вітаємо!

Згідно наказу МОН України ТНУ імені В. І. Вернадського продовжено доступ до електронних наукових баз даних Scopus.

Доступ до ресурсів наукометричних баз даних Scopus надається з локальної мережі університету та науково-технічної бібліотеки за веб-адресами:

https://www.scopus.com

АКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Доступ до зарубіжної бази наукової інформації Scopus за посиланням:

 

 

Доступ до зарубіжної бази наукової інформації  Web of Science за посиланням:

 

Шановні читачі та співробітники!

 

З 7 червня до 31 грудня 2022 року Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського надає безкоштовний доступ до порталу знань Research4Life.

Research4Life [https://www.research4life.org/] – це міжнародний науковий портал, метою якого є удоступнення академічних публікацій з рецензованих фахових журналів. На порталі розміщено повнотекстові ресурси провідних світових видавців наукової літератури, зокрема, Cambridge University Press, De Gruyter, Elsevier, Emerald, John Wiley & Sons, Oxford University Press, Springer Nature, Wolters Kluwer тощо; надається доступ до матеріалів баз даних Directory of Open Access Books (DOAB) та Directory of Open Access Journals (DOAJ). Безкоштовний доступ надається загалом до 74,5 тис. книг, 12,6 тис. журналів та 12 галузевих баз даних.

Матеріали Research4Life згруповані у наступні колекції:

Hinari  одна з найбільших у світі колекцій літератури з біомедичної та охорони здоров’я.

AGORA  унікальна цифрова колекція матеріалів у галузі продовольства та сільського господарства.

Портал ARDI пропонує доступ до науково-технічної інформації (дослідження з метою розвитку та інновацій).

GOALI  спеціалізована бібліотека у сфері права та суспільних наук, включаючи політичні науки, економіку, філософію, історію та багато іншого.

На порталеOARE представлені інформаційні ресурси з навколишнього середовища, включаючи екологію, географію, енергетику та багато іншого.

Hinari: https://portal.research4life.org/
AGORA: https://agora.research4life.org/
OARE: https://portal.research4life.org/
ARDI: https://ardi.research4life.org/
GOALI: https://portal.research4life.org/

Отримати доступ дистанційний до порталу Research4Life можуть усі співробітники і студенти Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, що перебувають в Україні. Інституційний логін і пароль для входу надаються зацікавленим особам за запитом на адресу  sokolanv@gmail.com.

Контакти

Електронна адреса:

 

 

 

 

 


Відповідальний за інформаційне наповнення сторінки: директор бібліотеки