Центр медіації

Центр медіації у Таврійському національному університеті імені В. І. Вернадського діє з метою надання допомоги для вирішення конфліктів, які виникають між учасниками освітнього процесу на безоплатній основі.

 

Центр медіації функціонує на громадських засадах у складі: практичний психолог та медіатори.

 

Основні терміни, поняття та їх визначення:

Медіація – альтернативний (позасудовий) метод вирішення спорів, за допомогою якого дві або більше сторін спору намагаються в рамках структурного процесу, самостійно, на добровільній основі досягти згоди для вирішення їх спору за допомогою медіатора;

Медіатор – фізична особа, яка виступає незалежним посередником у позасудовому врегулюванні між сторонами конфлікту (спору), що виник між ними та відповідає вимогам встановленими до медіаторів Кодексом етики медіатора;

Сторони медіації – фізичні, юридичні особи та/або групи осіб, які бажають врегулювати свій спір за допомогою процедури медіації;

Учасники медіації – медіатор (медіатори), сторони медіації, їх представники, законні представники, перекладач, експерти та інші особи за домовленістю сторін медіації.

 

У своїй діяльності Центр медіації керується принципами:

– добровільної участі;

– рівності, активності і самовизначення сторін медіації;

– незалежності, нейтральності та конфіденційності інформації щодо медіації.

 

Основними напрямками діяльності Центру медіації є врегулювання спорів які виникають у:

– університеті («студент-студент», «студент-викладач» (до викладачів можна також віднести інших працівників ЗВО), «викладач-викладач»);

– гуртожитках (між мешканцями гуртожитку, працівниками гуртожитку, мешканцями та працівниками гуртожитку);

– у сфері сімейних відносин та у інших сферах шляхом здійснення добровільної медіації.

 

Є питання або запит на вирішення конфліктів, звертайся до практичного психолога університету.