Інформаційно-обчислювальний центр

Інформаційно-обчислювальний центр є структурним підрозділом Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.

ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ 

 • Внесення пропозицій, планування та реалізація рішень щодо розвитку інформаційно-обчислювальної інфраструктури Університету та впровадження систем автоматизації роботи його структурних підрозділів.
 • Забезпечення правильної технічної експлуатації, безперервної роботи електронного устаткування яке перебуває на балансі Університету.
 • Моніторинг та супроводження безупинної роботи, розвиток та впровадження сучасних телекомунікаційних засобів та сервісів у роботі структурних підрозділів Університету.
 • Моніторинг, впровадження та супроводження програмного забезпечення, яке використовується в роботі структурних підрозділів Університету.
 • Організація автоматизації управління навчальним процесом в Університеті.
 • Впровадження сучасних інформаційних систем та інформаційно- комунікаційних технологій разом з навчальним та навчально-методичним відділом в освітній процес Університету для покращення якості навчання.
 • Організація роботи з просування, рекламування та популяризації сайту Університету в Інтернеті та всіх офіційних каналів комунікацій університету (сторінки у Facebook, Instagram і т. п.).
 • Забезпечення внесення повних та актуальних даних щодо діяльності Університету до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.
 • Організація та виконання комплексу заходів щодо захисту інформації в інформаційно-освітньому просторі Університету.
 • Додержання Центром системи документообігу відповідно до вимог Інструкції з діловодства Університету.

 

ФУНКЦІЇ ЦЕНТРУ

 • Забезпечення доступу структурних підрозділів та здобувачів Університету до баз даних навчальної, наукової, економічної, комерційної, нормативно-правової і довідкової інформації через інформаційно-комунікаційні мережі.
 • Забезпечення експлуатації загально-системного і прикладного програмного забезпечення в підрозділах Університету.
 • Адміністрування інформаційно-комунікаційного середовища на рівні Університету та в структурних підрозділах.
 • Пошук, адаптація та впровадження нових програмних продуктів, програмно-апаратних рішень та систем в Університеті.
 • Забезпечення навчального процесу програмно-апаратними засобами та інформаційними системами в комп’ютерних класах Університету.
 • Забезпечення працездатності і технічного обслуговування комп’ютерної техніки в підрозділах Університету.
 • Проведення консультацій та надання допомоги в галузі інформатизації і використання програмного забезпечення підрозділами Університету.
 • Автоматизація процесів діловодства для організації колективної роботи над документами з використанням без паперових технологій та для забезпечення електронного документообігу із застосуванням кваліфікованого електронного підпису (КЕП).
 • Надання необхідної інформації з наявних в Університеті баз даних для здійснення аналітичної діяльності та формування звітів для підрозділів Університету, Міністерств, державних установ.
 • Адміністрування офіційного сайту Університету.
 • Забезпечення робіт для введення в експлуатацію і обслуговуванню технічних засобів мережевого та телекомунікаційного устаткування.
 • Організація ремонту комп’ютерної техніки, заправки картриджів із залученням спеціалізованих установ.
 • Проведення робіт із захисту інформації від комп’ютерних вірусів, несанкціонованого доступу та інших дій, що створюють загрозу інформаційним ресурсам Університету.
 • Проведення політики використання ліцензованого програмного забезпечення, яке застосовується в Університеті
 • Здійснення обліку програмно-апаратних засобів Університету.
 • Збір і оброблення інформації від структурних підрозділів Університету щодо потреб у комп’ютерній техніці.
 • Формування звітності за встановленими формами (ступені ризиків, 2-3нк та ін.) та надання статистичної інформації.
 • Координація робіт з організації замовлення, видачі та обліку студентських квитків державного зразка, документів про освіту та додатків до них.
 • Використання сучасних телекомунікаційних, телевізійних і мультимедійних технологій в навчальному процесі, організації конференцій, нарад, семінарів та інших заходів з питань, віднесених до компетенції Центру.
 • Оформлення договорів на закупівлю комп’ютерної техніки, програмного забезпечення і послуг для загально університетських потреб.

Начальник центру

КУЧЕРЯВИЙ Володимир Миколайович

СПІВРОБІТНИКИ ЦЕНТРУ

Фахівець І категорії з супроводу сайту

ШАРОЙКІНА Наталія Григорівна

Провідний фахівець з інформаційних технологій

КРУПОДЕР Андрій Геннадійович 

Інженер-електронік

СОЛОВЙОВ Олексій Андрійович

Контакти

sharoikina.nataliia@tnu.edu.ua

 

 

 

Контакти

Телефон
Електронна адреса центру:

 

 

 

 

 


Відповідальний за інформаційне наповнення сторінки: начальник центру