Навчально-науковий інститут муніципального управління та міського господарства

     Усі кафедри, що входять до складу Навчально-наукового інституту муніципального управління та міського господарства є базовими структурними підрозділами   Навчально-наукового інституту муніципального управління та міського господарства Таврійського національного університету  імені В. І. Вернадського. Діяльність інституту  спрямована на якісну підготовку й проведення освітнього процесу з врахуванням сучасних досягнень науки і практики в напрямах відповідних галузей знань. Кафедра автоматизованого управління технологічними процесами, кафедра загально інженерних дисциплін та теплоенергетики, кафедра комп’ютерних та інформаційних технологій має достатній науковий потенціал та проводить підготовку за такими спеціальностями:

  • 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа;
  • 122 Комп’ютерні науки;
  • 123 Комп’ютерна інженерія;
  • 144 Теплоенергетика;
  • 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.

Підготовка фахівців, здатних застосувати математичні основи, алгоритмічні принципи в моделюванні, проектуванні, розробці та супроводі інформаційних систем і технологій; здійснювати розробку, впровадження і супровід інтелектуальних систем аналізу та обробки даних в організаційних, технічних, природничих та соціально-економічних системах. Мета реалізується через досягнення множини цілей навчання, а саме формування та розвиток загальних і професійних компетентностей з комп’ютерних технологій, що сприяють соціальній стійкості й мобільності випускника на ринку праці, отримання вищої освіти для розробки, впровадження й дослідження інформаційних систем та технологій, підготовка професіоналів, здатних проводити теоретичні та експериментальні дослідження в галузі комп’ютерних наук і сучасних інформаційних технологій; застосовувати методи оперативного та інтелектуального аналізу даних, машинного навчання, обробки надвеликих даних, моделювання і прогнозування, застосовувати сучасні методи і технології програмування в нових галузях науки, техніки та економіки.

У сучасному інформаційному суспільстві практичні навички та компетентності, знання інформаційних технологій, іноземних мов, управління документною інформацією, вміння здійснювати інформаційно-аналітичне прогнозування стають рушійною силою соціального та економічного прогресу. Фахівці з документознавства та інформаційної діяльності заповнюють відчутну прогалину в державних та бізнесових структурах нашої держави, що відкриває один з ресурсів для подальшого вдосконалення і розвитку нових економічних відносин та поліпшення рівня управління виробництвом.

Випускники Навчально-наукового інституту муніципального управління та міського господарства з інженерних спеціальностей  отримають актуальні професії, які дають можливість працювати у державних, комунальних або приватних підприємствах, науково-дослідних і проектних інститутах, в інспекціях (з енергозбереження, котлонагляді), місцевих і центральних органах управління, що відповідають за теплопостачання, енергозбереження, екологічний стан довкілля, енергоефективний менеджмент.

Кращі випускники зможуть працювати у складі відповідних кафедр, науково-навчальних лабораторій, дослідно-конструкторських і технологічних бюро та спеціалізованих підприємств, які будуть створені за сприяння Наукового парку.

Прийом заяв для вступу відбувається за напрямами підготовки фахівців освітнього ступеня “бакалавр”. Після отримання базової вищої освіти (бакалаврат – 4 роки) випускники зараховуються на конкурсній основі на навчання за програмами магістра).

ПОЛОЖЕННЯ про Навчально-науковий інститут муніципального управління та міського господарства

 

 

НОВИНИ ННІМУМГ

Ознайомча лекція із роботою Відділу оцифрування фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
Докладніше
Цикл лекцій про роботу відділів Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
Докладніше
Previous
Next

Директор навчально-наукового інституту муніципального управління та міського господарства

КИСЕЛЬОВ Володимир Борисович

доктор технічних наук, професор

Завідувачка кафедри

ОМЕЦИНСЬКА Наталія Вячеславівна

кандидат технічних наук, доцент

Завідувач кафедри

ГУЙДА Олександр Григорович

кандидат наук з державного управління

Інститут здійснює підготовку фахівців за спеціальностями

ІНФОРМАЦІЯ

Контакти

Електронна адреса інституту:
Телефон:

 

 

 

 

 

 


Відповідальний за інформаційне наповнення сторінки: директор інституту та завідувачі кафедр (відповідно до своїх повноважень)