Відділ організаційно-виховної роботи

Відділ організаційно-виховної роботи забезпечує свою діяльність відповідно до мети організаційно-виховного процесу в Таврійському національному університеті імені В. І. Вернадського – формування гармонійно розвиненої людини, високоосвіченої, соціально активної й національно свідомої, наділеної глибокою громадянською відповідальністю, високими духовними якостями, родинними і патріотичними почуттями, яка є носієм кращих надбань національної та світової культури, здатна до саморозвитку і самовдосконалення.

 

Основні завдання відділу організаційно-виховної роботи:

  • організація та здійснення виховної роботи зі студентами;
  • реалізація і впровадження пріоритетних напрямків національного виховання;
  • здійснення профілактично-попереджувальної роботи зі студентами щодо поведінки в навчальному закладі та побуті;
  • здійснення соціально-психологічної профілактики негативних наслідків суспільних подій у психіці та поведінці студентів, різних форм узалежнень, соціально небезпечних ігор, фізичного насилля та агресивної поведінки;
  • організація та проведення роботи зі студентами «групи ризику», а саме: студентами-сиротами та студентами, позбавлених батьківського піклування, студентами з особливими освітніми потребами, студентами, які систематично не відвідують навчальні заняття, схильних до правопорушень та іншими категоріями;
  • забезпечення зв’язків з державними установами, громадськими та молодіжними організаціями, культурно-освітніми закладами, адміністративними органами та засобами масової інформації з питань організаційно-виховного процесу;
  • організація дозвілля та культурного відпочинку студентів – вечорів відпочинку, оглядів-конкурсів, фестивалів, конференцій, спортивних заходів, днів факультетів тощо;
  • поширення інформації про творчі конкурси, студентські акції, спеціалізовані виставки;
  • забезпечення зв’язків із закладами освіти України, ЗВО інших країн з питань, які входять до його компетенції.

Завідувач відділу

Піць Вікторія Вікторівна

Відповідно до основних завдань відділу ознайомтесь з Планом* організаційно-виховної роботи Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського на другий семестр 2022/2023 навчального року 

 

*План оновлюється та змінюється відповідно до вимог часу та подій!

 
 

Контакти

Електронна адреса:
pits.viktoriia@tnu.edu.ua

 

 

 

 

 


Відповідальний за інформаційне наповнення сторінки: завідувач відділу